Dan za kakovost – 17. 9. 2021

V okviru akcije Kakovost ustvarjamo vsi se bomo zaposleni srečali 17. 9. 2021, kjer bomo pregledali aktivnosti ter evalvirali dosežene cilje ter naredili načrte za spremljanje in razvijanje kakovosti.

Dostopnost