Delo z otroki z atopijskim dermatitisom in alergijami

Število oseb, otrok z atopijskim dermatitisom in alergijami narašča. Vprašanje časa je, kdaj bo v vsakem oddelku, v vsakem razredu vsaj en otrok s tovrstnimi boleznimi. Obe bolezni prinašata izzive, ki jih ne smemo ignorirati. S pravim znanjem lahko otrokom omogočimo enake možnosti za rast in razvoj, intelektualno in socialno.

Udeleženci delavnice se boste postavili v kožo oseb z atopijskim dermatitisom in alergijami ter spoznali, kateri vidiki teh dveh bolezni vplivajo na otrokovo počutje, koncentracijo in posledično sposobnost sodelovanja npr. pri pouku. Pridobili bodo znanje o tem, kako prepoznati katere situacije vplivajo na otrokovo zdravje, kako prilagoditi določene pristope k delu in kateri pripomočki, okolje, načini so bolj primerni ob delu z otroki s tovrstnimi boleznimi.

Vsebina

  • 1. dan:V začetku bomo raziskali poznavanje obeh bolezni, dosedanje izkušnje udeleženih, kaj je tisto, kar bi udeleženi še posebno radi izvedeli ter kakšne so njihove skrbi ob delu z otroki z atopijskim dermatiti- som in alergijami. V drugem delu prve- ga dneva bomo bolj podrobno spoznali obe bolezni, kakšni so razlogi za njun nastanek, simptomi, zdravljenje in kako preprečiti poslabšanje stanja. Zadnji del prvega dne vključuje simulacijo hudih alergijskih reakcij, uporabo Epipena oz. kako ukrepati ob anafilaktičnem šoku.

 

  • 2. dan: Ob začetku drugega dne se bomo posvetili individualnemu delu, ki bo vključevalo prepoznavanje sprožilcev v praktični situaciji, predvidevanje in uporabo informacij pridobljenih na prvem dnevu izobraževanja. Temu bo sledila igra vlog z namenom razume- vanja življenja z omenjenimi boleznimi in prepoznavanja poslabševalnih de- javnikov. V zadnjem delu drugega dne bomo ponovno raziskali poznavanje obeh bolezni in primerjali rezultate z rezultati iz začetka izobraževanja.

Trajanje

Datum izvedbe:

  • 9. in 11. 1. 2024, od 16.00 do 19.00 v prostorih CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana.

Cena

41,08€ z DDV

Prijava

Informacije lahko dobite:

Kje nas najdete

Letak

Dostopnost