OPIS: Spretno komuniciranje in uspešno vplivanje zahteva visoko raven osebnih veščin. Spretnosti poslušanja, dajanja povratnih informacij, ustrezno postavljanje vprašanj, razumevanje telesne govorice, uspešno ravnanje v konfliktnih situacijah,

OPIS: Mediacija je lahko učinkovito orodje za mirno reševanje sporov. Njena pomembna prednost je ta, da se z uspešno mediacijo izognemo dolgotrajnim sodnim postopkom. Uspešnost mediacije je odvisna predvsem od