Event Details

This event is running from 13 February 2023 until 21 February 2023. It is next occurring on 13. 2. 2023 16:30

 • Venue: CDI Univerzum
 • Categories:
 • Upcoming Dates:

OPIS

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki se želijo pripraviti na strokovni izpit iz upravnega postopka pripravljati.

Program vključuje spremljanje usposabljanja v živo ter dejavnosti, ki jih udeleženci opravijo samostojno po navodilih izvajalcev.

CILJI:

VSEBINA:

 • temeljna načela upravnega postopka
 • pristojnosti za odločanje v upravnem postopku
 • stranka in njeno zastopanje v postopku
 • jezik v postopku.
 • občevanje organov in strank v upravnem postopku
 • vročanje spisov v upravnem postopku
 • roki in naroki ter vrnitev v prejšnje stanje
 • vzdrževanje reda v upravnem postopku
 • stroški upravnega postopka
 • začetek upravnega postopka in zahtevki strank
 • postopek do izdaje odločbe
 • odločba in sklep
 • pritožba
 • izredna pravna sredstva
 • izvršba
 • nadzor nad izvajanjem zakona
 • izvajanje zakona
 • upravni spor
 • seznanitev z vzorci upravnih pisanj
 • priprava osnutkov odločbe in sklepa (odličnost in način izdaje, sestavni deli upravnega akta in vsebina, vročanje)
 • priprava osnutkov ostalih upravnih pisanj (poziv za dopolnitev vloge, vabilo, zapisnik, ipd.)
 • poprava očitnih pisnih pomot

TRAJANJE SEMINARJA

Priprave 16 ur + praktične vaje 6 ur  (okvirno 5-krat 5 pedagoških ur).

Priprave potekajo 4 dni po 5 pedagoških ur v dopoldanskem času. Prvi trije dnevi so namenjeni razlagi Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o upravnem sporu; zadnje srečanje je v obliki praktične delavnice, na kateri udeleženci samostojno pripravljali upravna pisanja in upravne akte.

Začetek:  13. 2. – 21. 02. 2023

Usposabljanje ni pogoj za pristop k izpitu.

CENA

 • Cena paketa (35% popust): ZUP – priprave in Praktične vaje na osebo: 220 € (pri udeležbi najmanj 10 oseb)
 • Cena izobraževanja: ZUP – priprave (16 šolskih ur): 200 €                          
 • Cena izobraževanja: Praktične vaje (6 šolskih ur): 70 €

Dodatne informacije dobite pri:

Sašo Skočir

317_e_mail saso.skocir@cdi-univerzum.si
318_tel 01 /583 92 75
  Kje nas najdete