Opis Priprava in zagon projekta Planiranje, organizacija in kontrola projekta Informacijska podpora planiranju projektov Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima

Opis Priprava in zagon projekta Planiranje, organizacija in kontrola projekta Informacijska podpora planiranju projektov Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima

Opis Priprava in zagon projekta Planiranje, organizacija in kontrola projekta Informacijska podpora planiranju projektov Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima

Opis Priprava in zagon projekta Planiranje, organizacija in kontrola projekta Informacijska podpora planiranju projektov Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima

Opis Priprava in zagon projekta Planiranje, organizacija in kontrola projekta Informacijska podpora planiranju projektov Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima

Opis Priprava in zagon projekta Planiranje, organizacija in kontrola projekta Informacijska podpora planiranju projektov Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima

Opis Priprava in zagon projekta Planiranje, organizacija in kontrola projekta Informacijska podpora planiranju projektov Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima

Opis Priprava in zagon projekta Planiranje, organizacija in kontrola projekta Informacijska podpora planiranju projektov Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima

Opis Priprava in zagon projekta Planiranje, organizacija in kontrola projekta Informacijska podpora planiranju projektov Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima

Opis Priprava in zagon projekta Planiranje, organizacija in kontrola projekta Informacijska podpora planiranju projektov Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima