Koledar splošne mature

DATUMI PISNIH IZPITOV IN OBDOBJE USTNIH IZPITOV OZIROMA IZPITNIH NASTOPOV V POSAMEZNEM IZPITNEM ROKU SPLOŠNE MATURE 2023

Spomladanski izpitni rok splošne mature 2023
 • 15. november 2022
  Rok za oddajo predprijave
 • 28. marec 2023
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi
 • 20. april 20223
  Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
 • 27. april 2023
  Rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o splošni maturi)
 • 15. maj 2023
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
 • 17. maj 2023
  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
 • 23. maj 2023
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo
 • od 8 do 18. maja 2023
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
Pisni izpiti
 • 4. maj 2023
  Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; I. del (izpitna pola 1 – šolski esej)
 • 27. maj 2023
  Angleščina 
 • 29. maj 2023

Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; II. del (izpitna pola 2)

 • 30. maj 2023
  Filozofija, psihologija, sociologija
 • 31. maj 2023
  Kemija
 • 1. junij 2023
  Geografija
 • 2. junij 2023
  mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče
 • 3. junij 2023
  Matematika
 • 5. junij 2023
  Umetnostna zgodovina
 • 3. junij 2023
  Nemščina, Francoščina*
 • 7. junij 2023
  Zgodovina
 • 8. junij 2023
  Ruščina, latinščina, grščina
 • 9. junij 2023
  Biologija
 • 1. junij 2023
  Fizika
 • 12. junij 2023
  Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika, francoščina*
 • 13. junij 2023
  Španščina, francoščina
 • 14. junij 2023
  Fizika

*OPOMBA: Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 15. aprila 2023 na šoli.

Ustni izpiti mature od 12. do vključno 21. junija 2023**

**OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 3. junija in 10. junija 2023.

 • 10. julij 2023
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.
  Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene.***
  E-vpogledi v izpitno dokumentacijo.***
Jesenski izpitni rok 2023
 • 11. julij 2023
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi
 • 13. avgust 2023
  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
 • 19. avgust 2023
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli. Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita učitelju na šoli.
Pisni izpit
 • 23. avgust 2023
  Slovenščina (ali italijanščina  ali madžarščina); I. in II. del (izpitna pola 1 – šolski esej, izpitna pola 2)
 • 24. avgust 2023
  Matematika
 • 25. avgust 2023****
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 26. avgust 2023****
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 28. avgust 2023****
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 29. avgust 2023****
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 30. avgust 2023****
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 31. avgust 2023
  Glasbeni stavek – izpitna pola A

****OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

 • 31. avgust in 1. september 2023
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
Praktični del izpita

Šola v skladu s pravili pripravi in objavi načrt izvedbe praktičnega dela izpita

 • 1. september 2023
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
 • 4. september 2023

Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature.

Ustni izpiti od 23. avgusta do vključno 1. septembra 2023
 • 15. september 2023
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.
  Rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene.***
  E-vpogledi v izpitno dokumentacijo.***
Drugi datumi
 • 29. avgust 2022
  Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2024
 • 7. februar 2023
  Zadnji rok za vložitev pisnega zahtevka kandidata za vračilo izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2022 na Ric.***

Dodatne informacije:

Irena Natek

317_e_mail: irena.natek@cdi-univerzum.si

318_tel: 01/583 92 90

Kje nas najdete

 

Dostopnost