Računalnikar

Šolnina 830,00 €
Vpisnina: 50,00 €
Administrativni stroški: 120,00 €
Skupaj 1.000,00 €
PLAČILO PO OBROKIH
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(83,00€ + 170,00€)
253,00 €
2. obrok do 10. obroka 83,00 €
Zaključni izpit: 219,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 14,60 €


Cvetličar

Šolnina 1.000,00 €
Vpisnina: 50,00 €
Administrativni stroški: 120,00 €
Skupaj 1.170,00 €
PLAČILO PO OBROKIH
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(100,00€ + 170,00€)
270,00 €
2. obrok do 10. obroka 100,00 €
Zaključni izpit: 330,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
Cena izpita v predhodnih letnikih  je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 22,30 €


Vrtnar

Šolnina 1.000,00 €
Vpisnina: 50,00 €
Administrativni stroški: 120,00 €
Skupaj 1.170,00 €
PLAČILO PO OBROKIH
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(100,00€ + 170,00€)
270,00 €
2. obrok do 10. obroka 100,00 €
Zaključni izpit: 330,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 22,30 €


Trgovec

Šolnina 780,00 €
Vpisnina: 50,00 €
Administrativni stroški: 120,00 €
Skupaj 950,,00 €
PLAČILO PO OBROKIH
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(78,00€ + 170,00€)
248,00 €
2. obrok do 10. obroka 78,00 €
Zaključni izpit: 219,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
Cena izpita v predhodnih letnikih  je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 17,40 €


Administrator

Šolnina 780,00 €
Vpisnina: 50,00 €
Administrativni stroški: 120,00 €
Skupaj 950,00 €
PLAČILO PO OBROKIH
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(78,00€ + 170,00€)
248,00 €
2. obrok do 10. obroka 78,00 €
Zaključni izpit: 219,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 17,40 €


Bolničar – negovalec

Šolnina 1.180,00 €
Vpisnina: 50,00 €
Administrativni stroški: 120,00 €
Skupaj 1.350,00 €
PLAČILO PO OBROKIH
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(145,00€ + 170,00€)
315,00 €
2. obrok do 10. obroka 115,00 €
Zaključni izpit: 219,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 26,00 €


Gastronomske in hotelske storitve – kuhar

Šolnina 1.100,00 €
Vpisnina: 50,00 €
Administrativni stroški: 120,00 €
Skupaj 1.270,00 €
PLAČILO PO OBROKIH
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(110,00€ + 170,00€)
280,00 €
2. obrok do 10. obroka 110,00 €
Zaključni izpit: 230,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
 1 KT = 26,40 €


Gastronomske in hotelske storitve – natakar

Šolnina 1.100,00 €
Vpisnina: 50,00 €
Administrativni stroški: 120,00 €
Skupaj 1.270,00 €
PLAČILO PO OBROKIH
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(110,00€ + 170,00€)
280,00 €
2. obrok do 10. obroka 110,00 €
Zaključni izpit: 230,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 26,40 €

 

Ponovni vpis v letnik 170,00€
Individualni izpitni rok 150,00€
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
 Ponovno opravljanje izpita  40,00€
 Nepravočasna odjava od izpita  15,00€
 Izpis iz evidence  25,00€
 Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km  50,00€