Koledar zaključnih izpitov

KOLEDAR ZAKLJUČNIH IZPITOV  V ŠOLSKEM LETU 202/23

Zimski izpitni rok
FEBRUAR 2023
Dejavnost Datum / obdobje
 Rok za prijavo k zaključnemu izpitu  petek, 13. januar 2023
Rok za oddajo izdelka oz. storitve (2. izpitna enota)  petek, 20. januar 2023
Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita  četrtek, 9. februar 2023
Slovenščina (pisni del)  ponedeljek, 13. februar 2023
Slovenščina (ustni del) 14. februar –  24. februar 2023*
Zagovor izdelka oz. storitve 14. februar – 24. februar 2023*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI  petek, 3. marec 2023
Spomladanski izpitni rok
JUNIJ 2023
Dejavnost Datum / obdobje
 Rok za prijavo k zaključnemu izpitu  petek, 5. maj 2023
Rok za oddajo izdelka oz. storitve (2. izpitna enota)  petek, 19. maj 2023
Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita  petek, 2. junij 2023
Priprave na zaključni izpit (slovenščina)  15. maj – 26. maj 2023*
Slovenščina (pisni del)  torek,  6. junij 2023
Slovenščina (ustni del)  7. junij – 21. junij 2023
Zagovor izdelka oz. storitve  7. junij – 21. junij 2023*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI  petek, 23. junij 2023
Jesenski izpitni rok
AVGUST 2023
Dejavnost Datum / obdobje
 Rok za prijavo k zaključnemu izpitu  petek, 14. julij 2023
Rok za oddajo izdelka oz. storitve (2. izpitna enota)  petek, 14. julij 2023
Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita  petek, 18. avgust 2023
Slovenščina (pisni del)  sreda 23. avgust 2023
Slovenščina (ustni del)  24. avgust – 1. september 2023*
Zagovor izdelka oz. storitve  24. avgust – 1. september 2023*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI  petek, 8. september 2023

* S točnim datumom in uro bodo kandidati posameznih programov seznanjeni naknadno.

Dostopnost