Logistični tehnik SSI

  Šolnina 1.020,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 120,00€
  Skupaj 1.190,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(102,00€ + 170,00€)
272,00€
  2. obrok do 10. obroka 102,00€
Poklicna matura +  priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €):   400,00€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini  
 Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.  1 KT = 19,00€
   


Tehnik računalništva SSI

  Šolnina 1.020,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 120,00€
  Skupaj 1.190,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(102,00€ + 170,00€)
272,00€
  2. obrok do 10. obroka 102,00€
Poklicna matura +  priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €):   400,00€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini  
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 18,40€
   


Predšolska vzgoja SSI

  Šolnina 1.020,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 120,00€
  Skupaj 1.190,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(102,00€ + 170,00€)
272,00€
  2. obrok do 10. obroka 102,00€
Poklicna matura +  priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €):   400,00€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini  
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 20,40€
   


Gastronomija in turizem SSI – smer gastronomija

  Šolnina 1.130,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 120,00€
  Skupaj 1.300,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(113,00€ + 170,00€)
283,00€
  2. obrok do 10. obroka 113,00€
Poklicna matura +  priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €):   400,00€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini  
Cena izpita v predhodnih letnikih  je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 21,00€


Gastronomija in turizem SSI –  smer turizem

  Šolnina 1.020,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 120,00€
  Skupaj 1.190,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(102,00€ + 170,00€)
272,00€
  2. obrok do 10. obroka 102,00€
Poklicna matura +  priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €):   400,00€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini  
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 19,00€


Ekonomski tehnik SSI

  Šolnina 1.020,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 120,00€
  Skupaj 1.190,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(102,00€ + 170,00€)
272,00€
  2. obrok do 10. obroka 102,00€
Poklicna matura +  priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €):   400,00€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini  
Cena izpita v predhodnih letnikih  je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 19,00€

 

Ponovni vpis v letnik 170,00€
Individualni izpitni rok 150,00€
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
 Ponovno opravljanje izpita  40,00€
 Nepravočasna odjava od izpita  15,00€
 Izpis iz evidence  25,00€
 Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km  50,00€