Izobražen človek vedno ohrani v sebi svoja bogastva.

Gaius Julius Phaedrus

Vizija CDI Univerzuma je krepiti podobo sodobnega andragoškega središča Ljubljanske urbane regije za formalno, neformalno izobraževanje in svetovanje za vseživljenjsko učenje lokalnega prebivalstva. Na mednarodni ravni pa ostati prepoznavna, strokovna, inovativna hiša znanja.

Vseživljenjsko učenje

Povezava na: Poslanstvo in vizija

 

Dostopnost