Listina kakovosti CDI Univerzum 2015

Izjava o kakovosti

 

Letno poročilo komisije za kakovost šolsko leto 2008/2009

Letno poročilo komisije za kakovost šolsko leto 2009/2010

Letno poročilo komisije za kakovost šolsko leto 2010/2011

Letno poročilo komisije za kakovost šolsko leto 2011/2012

Letno poročilo komisije za kakovost šolsko leto 2012/2013

Letno poročilo komisije za kakovost šolsko leta 2013/2014

Letno poročilo komisije za kakovost šolsko leto 2014/2015

Letno poročilo komisije za kakovost šolsko leto 2015/2016

POKI_zeleni

ZELENI ZNAK POKI je namenjen motiviranju in nagrajevanju izobraževalnih organizacij ter strokovnjakov, ki jim ni vseeno, kako opravljajo svoje delo, in so se zato pripravljeni nenehno učiti, preizkušati novosti, sistematično presojati učinke svojega dela ter vpeljevati ukrepe za razvijanje kakovosti. Predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

Pravico do uporabe zelenega znaka smo si pridobili do 31.03. 2018