Opis seminarja

Knjigovodja/knjigovodkinja vodi stroškovno knjigovodstvo, knjigovodstvo osnovnih sredstev, materialno, blagovno in finančno knjigovodstvo ter obračunava plače in ostale osebne prejemke.

Celotna izvedba NPK Knjigovodja/knjigovodkinja poteka v dveh delih. Prvi del predstavlja seminar, kjer lahko kandidati pridobijo ustrezna znanja in veščine za uspešno preverjanje. V drugem delu kandidat s pomočjo svetovalca pripravi portfolijo, ki ga nato nacionalna komisija ovrednoti in prizna v celoti ali pa kandidatu določi dodatne naloge za preverjanje. Ob zaključku preverjanja komisija izda javno listino – certifikat NPK, ki dokazuje usposobljenost za opravljanje poklica. Certifikat ima veljavo tako na nacionalni ravni kot tudi na ravni EU.

Vsebina seminarja

 • vodenje stroškovnega knjigovodstva
 • knjigovodstvo osnovnih sredstev
 • vodenje materialnega in blagovnega knjigovodstva
 • vodenje finančnega knjigovodstva
 • obračunavanje plač in ostalih osebnih prejemkov

Pogoji za pristop k pridobitvi certifikata

 • dokončana srednja poklicna izobrazba,
 • praktično znanje in zagovor

Trajanje seminarja

 • trajanje usposabljanja: 100 ur
 • datum izvedbe: 26. 2. 2018( število mest je omejenih)

Cena seminarja:  

732,00z DDV

Ugodnosti:

 • možnost plačila na 3 obroke
 • ob enkratnem plačilu dobite 5-odstotni popust 
 • brezposelni dobite ob predložitvi potrdila iz evidence brezposelnih oseb, ki ga izda Zavod RS za zaposlovanje , 10-odstotni popust.

Prijava in informacije

Katalog znanj in spretnosti za NPK Knjigovodja/knjigovodkinja