MATURITETNI KOLEDAR ZAHTEVA OD KANDIDATA:

Točnost oddajanja prijav, odjav, izpolnjevanje pogojev: datumi, ki so navedeni v koledarju, so zavezujoči za nas in za vas, kar pomeni, da jih ne smete zamuditi.

Oddajanje prijav, odjav, sem. nalog, terenskih vaj: na CDI Univerzum, osebno, v  tajništvu šole.

OKTOBER 2015

  Uvodni sestanek za kandidate, ki se bodo vključili k pripravam za maturo. Pričetek priprav na maturo

NOVEMBER 2015

do 15.11. 2015 Rok za oddajo predprijav (izpolnite obrazec predprijava k maturi) k maturi in k izpitu iz posameznega maturitetnega predmeta, ) na šoli. Prijavite se samo osebno v tajništvu gimnazije (soba 26) ali pri tajniku ŠMK SM (soba 28,2. nad). To je hkrati tudi prijava na predmaturitetni preizkus, ki bo v marcu 2016. Kandidati oddajo tudi prilogo k predprijavi k maturi za predmet glasba. Rok za prijavo kandidatov s posebnimi potrebami k prilagojenim maturitetnim izpitom.
Do 10.11.2015 Prijava kandidatov za določen naslov seminarske naloge za spomladanski in jesenski del mature na šoli iz kataloga (pri mentorici);

Od 18.11.– 26.11

2015

Rok za spremembo naslova seminarske naloge (pri mentorici)

DECEMBER 2015

JANUAR 2016

Natančen datum v urniku IUM in v obvestilih v spletni učilnici, informacije o splošni maturi Prva obvezna konzultacija za seminarsko nalogo iz PSI in SOC, oddaja dispozicije seminarske naloge mentorju/mentorici

FEBRUAR 2016

12.2. – 13.2. 2016 Informativni dnevi za vpis na visokošolske zavode

MAREC 2016 – SPOMLADANSKI ROK MATURE 2016

Natančen datum v Razpisih Rok za oddajo  1. prijave za vpis na višje in visokošolske zavode

Od 1.3. do  31. 3.

2016

Izvedba ostalih neobveznih predmaturitetnih preizkusov (obvestilo naknadno)
     

 

Natančen datum v urniku IUM in v obvestilih v spletni učilnici, informacije o splošni maturi Druga obvezna konzultacija za seminarsko nalogo iz PSI in SOC, oddaja delovne verzije seminarske naloge mentorju/mentorici

Do 29.3.2016 samo

do 10. ure!

Rok za prijavo kandidatov k maturi in k izpitu iz posameznega maturitetnega predmeta za spomladanski rok na šoli ( izpolniti obrazec Prijava na maturo, Prijava k izpitu). Prijavite se samo osebno v tajništvu gimnazije (soba 26) ali pri tajnici ŠMK SM (soba 28, 2.nad.).
Natančen datum v urniku in v obvestilih v spletni učilnici, informacije o splošni maturi Interni del iz zgodovine – za spomladanski in jesenski rok mature 2016

APRIL 2016

Natančen datum v urniku IUM in v obvestilih v spletni učilnici, informacije o splošni maturi Geografska ekskurzija
Do  18. 4. 2016 Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj , poročil in terenskih vaj na šoli.

MAJ 2016

4. 5. 2016 Slovenščina, I. del (izpitna pola 1 – esej), pisno
16. 5. 2016 Seznanitev kandidatov s točkami seminarskih, terenskih, laboratorijskih vaj in internega dela  na šoli
24. 5. 2016

Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature in izpita iz posameznega maturitetnega predmeta v spomladanskem delu mature na šoli

Rok za pisno odjavo- izpolniti obrazec odjava od mature na šoli! (OSEBNO)

28.5.2016 Angleščina, pisno
30.5.2016 Slovenščina, II. del ( izpitna pola 2)
31.5.2016 Filozofija, psihologija, sociologija, pisno

JUNIJ 2016

1.6. 2016 Kemija, pisno
2.6. 2016 Umetnostna zgodovina, ekonomija, likovna teorija, glasba, sodobni ples, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, informatika, materiali, teorija in zgodovina drame in gledališče
3. 6.2016 Biologija, pisno
4. 6.2016 Matematika, pisno
6. 6.2016 Nemščina pisno
7.6. 2016 Geografija, pisno
8.6.2016 Ruščina, latinščina, grščina, pisno
9 .6.2016 Zgodovina, pisno
10.6 2016 Fizika, pisno
11.6 2016 Italijanščina, pisno

 

13.6.2016 Francoščina, španščina, pisno

11.6., 4.6., 28.5.

2016

Ustni izpiti – v skladu s šolskim koledarjem, le izjemoma

Od 15. 6. do

vključno 22.6.2016

Ustni izpiti

JULIJ 2016 – JESENSKI ROK 2016

do 1.7. 2016 Prijava na jesenski rok mature (za kandidate, ki niso opravljali mature v spomladanskem roku 2016), prijavite se osebno v tajništvu šole.
11.7.2016 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na šoli in na spletnih straneh RIC-a.
Do 12.7.2016 Zadnji rok za prijavo kandidatov na jesenski rok mature 2016 in k izpitu iz posameznega maturitetnega predmeta v jesenskem roku na šoli. (Izpolnite obrazec Prijava na maturo, Prijava k izpitu). Prijavite se samo osebno v tajništvu gimnazije (soba 26) ali pri tajnici ŠMK SM (soba 28, 2. nad);
Do 14.7.2016 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo, vlogo pošljite na  RIC

Od  15.7.2016 do

27.7.2016

Vpogledi v izpitno dokumentacijo na RIC

AVGUST 2016 – JESENSKI ROK 2016

14.8.2016 Zadnji rok za oddajo prijave na maturo iz opravičenih razlogov na jesenski del mature na šoli
20.8.2016

Rok za predložitev DOKAZIL o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature in izpita iz posameznega maturitetnega predmeta v jesenskem roku NA ŠOLI. Rok za pisno  ODJAVO (izpolniti obrazec odjava od mature) na  šoli! (OSEBNO).

Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli za jesenski rok!

24. 8. 2016 Slovenščina –(I. in II. izpitna pola),pisno, ustni izpiti
25. 8. 2016 Matematika – pisno
26. 8. 2016 Tuji jeziki in izbirni predmeti, ustni izpiti
27. 8. 2016 Tuji jeziki in izbirni predmeti, ustni izpiti
29. 8. 2016 Tuji jeziki in izbirni predmeti, ustni izpiti
30.8.2016 Tuji jeziki in izbirni predmeti, ustni izpiti
31 .8 .2016 Glasbeni stavek- Izpitna pola A
Od 24.8. do vključno 2.9.2016 Ustni izpiti

SEPTEMBER 2016

2.9.2016 Seznanitev kandidatov s točkami seminarskih, terenskih in laboratorijskih vaj na šoli
16.9.2016 Seznanitev kandidatov z uspehom pri maturi na šoli in objava rezultatov mature na spletni strani RIC-a.

 

Do 19.9.2016 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na RIC-u
Od 22.9.-29.9.2016 Vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

Povzetek koledarja pripravila : tajnica ŠMK za SM pri CDI Univerzum: Metka Košir, univ. dipl. bibl.