Državna komisija za splošno maturo je na 20. redni seji dne 16. 6. 2017 sprejela in na 3. izredni ocenjevalni seji dne 6. 7. 2017 dopolnila

DATUMI PISNIH IZPITOV IN OBDOBJE USTNIH IZPITOV OZIROMA IZPITNIH NASTOPOV V POSAMEZNEM IZPITNEM ROKU SPLOŠNE MATURE 2018

Koledar splošne mature

Spomladanski izpitni rok splošne mature 2018
 • 15. november 2017
  Rok za oddajo predprijave
 • 30. marec 2018
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
 • 17. april 2018
  Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
 • 29. april 2018
  Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)
 • 15. maj 2018
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
 • 19. maj 2018
  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
 • 25. maj 2018
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo
 • od 07 do 21. maja 2018
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
 • 10.maj 2018
  Glasbeni stavek –  Izpitna pola A
Pisni izpiti
 • 4. maj 2018
  Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; I. del (izpitna pola 1 – šolski esej)
 • 29. maj 2018
  Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; II. del (izpitna pola 2)
 • 30. maj 2018
  Filozofija, psihologija, sociologija
 • 31. maj 2018
  Biologija
 • 1. junij 2018
  Geografija
 • 2. junij 2018
  Angleščina
 • 4. junij 2018
  mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče
 • 5. junij 2018
  Umetnostna zgodovina
 • 6. junij 2018
  Nemščina, Francoščina**
 • 7. junij 2018
  Zgodovina
 • 8. junij 2018
  Fizika
 • 9. junij 2018
  Matematika
 • 11. junij 2018
  Ruščina, latinščina, grščina
 • 12. junij 2018
  Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika, francoščina**
 • 13. junij 2018
  španščina, francoščina**
 • 14. junij 2018
  Kemija

**OPOMBA: Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 11. 4. 2018 na šoli.

Ustni izpiti mature  od 13. do vključno 22. junija 2018*

*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 2. junija in 9. junija 2018.

 • 11. julij 2018
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
 • 14. julij 2018
  Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
 • Od 16. do 26. julija 2018
  Vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

Jesenski izpitni rok 2018
 • 12. julij 2018
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
 • 14. avgust 2018
  Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
 • 20. avgust 2018
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.
Pisni izpit
 • 24. avgust 2018
  Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščin kot materinščina; I. in II. del (izpitna pola 1 – šolski esej, izpitna pola 2)
 • 25. avgust 2018*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 27. avgust 2018
  Matematika
 • 28. avgust 2018*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 29. avgust 2018*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 30. avgust 2018*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 31. avgust 2018
  Glasbeni stavek – izpitna pola A

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

 • 31. avgust in 3. september 2018
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
Praktični del izpita

Šola v skladu s pravili pripravi in objavi načrt izvedbe praktičnega dela izpita

 • 5. september 2018
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
Ustni izpiti  od 24. avgusta do vključno 5. septembra 2018
 • 17. september 2018
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
 • 20. september 2018
  Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
 • Od 21. do 27. septembra 2018
  Vpogledi v izpitno dokumentacijo
Drugi datumi
 • 3. oktober 2017 in 6. februar 2018
  Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2019
 • 14. januar 2019
  Zadnji rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2018

 

Dodatne informacije:

Irena Natek

317_e_mail: irena.natek@cdi-univerzum.si

318_tel: 01/583 92 90

: vsako sredo, od 11:00 – 12:00, v sobi 28

Kje nas najdete