OPIS:

Mediacija je lahko učinkovito orodje za mirno reševanje sporov. Njena pomembna prednost je ta, da se z uspešno mediacijo izognemo dolgotrajnim sodnim postopkom. Uspešnost mediacije je odvisna predvsem od udeleženih strank, ki so v sporu oz. imajo nerešeno sporno vprašanje; k njeni uspešnosti pa lahko pomembno prispeva tudi mediator. Na delavnici boste spoznali osnove mediacije, kot so: namen mediacije, vloga strank in mediatorja, potek postopka mediacije, prednosti in vrste mediacij.

TRAJANJE DELAVNICE

BREZPLAČNA delavnica bo potekala 27. 9. 2021 ob 17.00 v prostorih CDI Univerzum. Potrebna je predhodna prijava, po delavnici vam bomo tudi brezplačno individualno svetovali.

 

Dodatne informacije dobite pri:

Ema Hočevar

317_e_mail ema.hocevar@cdi-univerzum.si
318_tel 01 /583 92 98
Kje nas najdete