Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v okviru programa Institucionalno usposabljanje omogoča brezposelnim osebam različna usposabljanja za opravljanje konkretnih del in nalog. Na ta način lahko udeleženci pridobijo dodatna znanja, veščine in spretnosti, ki jih lahko uporabijo na delovnem mestu. Tako si povečajo svoje zaposlitvene možnosti.

Z dodatnim znanjem in veščinami do zaposlitve

V program se lahko vključite tisti, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe. Program je še posebej namenjen tistim, ki nimajo ustreznih delovnih izkušenj, ali imajo poklic, po katerem ni povpraševanja med delodajalci.

Kaj prinaša vključitev v program?

Nova znanja, veščine in spretnosti, ki jih je mogoče uporabiti na delovnem mestu.
Boljšo usposobljenost za opravljanje konkretnih del in nalog, s čimer se povečajo možnosti za zaposlitev.
Nova poznanstva in informacije o novih zaposlitvenih priložnostih.

Povzeto po: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje
 

Povezava na: Programi institucionalnega usposabljana