IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU

Pogoji:

  • Status: Zaposleni ali brezposelni (prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb ZRSZ)
  • Starost: 45+
  • Izobrazba: ISCED 3 (srednja šola ali nižja)

 

Ponudba izobraževanj ali usposabljanj za zaposlene:

  1. Osebnostna rast in poklicni razvoj (40 ur)
  2. Učenje tujih jezikov (60 ur)
  3. Računalniška pismenost za odrasle (40 ali 60 ur)
  4. Priprave za pridobivanje izpita, kvalifikacije oz. certifikata (30 ur)
  5. Učenje slovenščine za tujce
  6. Javno veljavni programi užu – usposabljanje za življenjsko uspešnost

Vse aktivnosti so brezplačne.

 

Informacije in prijave:

 

Letak o pridobivanju temeljnih in poklicnih kompetenc

KATALOG brezplačnih izobraževalnih programov

Brezplačno svetovanje 

 

 

Noga_besedilo
 Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Dostopnost