Ali znate uporabljati Urbano, parkirni avtomat, bankomat, brskati varno po internetu?

Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU

Področje: program za dvig izobraženosti in pismenosti.Zarnica

Trajanje v urah ter po izvedbi: 50 ur, 10 x 5 ur ali po dogovoru.

Ciljne skupine in potrebna predhodna znanja: zaposleni v organizacijah, nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma ISCED 1-2), starejši od 45 let, z nizko ravnjo pismenosti, nimajo izkušenj z uporabo sodobnih naprav, pripomočkov ter iskanjem pomembnih informacij in dokumentacij, ki jih nujno potrebujejo, ali imajo manj izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo ter to znanje potrebujejo v vsakdanjem življenju in pri poklicnem delu.

Izvedbe: 2 skupini v 2016, 3 skupine v 2017, 3 skupine v 2018 in 1 skupina v 2019.

Cilji  Vsebine in izvedba Pridobljene kompetence 
 Udeleženec/-ka:

 • razvije splošne računalniške in digitalne pismenosti za prijaznejše življenje in boljše komuniciranje v družbi, s poudarkom na pridobitvi osnovnih znanj za uporabo računalniške in digitalne tehnologije.

Zarnica

 1.  Kartica Urbana
 2. Parkirni avtomat (uporaba avtomata)
 3. E-uprava (uporaba spletnega portala)
 4. E-zdravje (uporaba spletnega portala)
 5. Bankomat
 6. Varnost na internetu

Vsebina programa se bo v obsegu največ desetih (10) ur dodatno prilagodila predznanju ter potrebam udeležencev in delodajalcev. 

 •  Zna napolniti kartico Urbana in jo uporabiti v različnih namenih,
 • pozna postopek, kako priti do parkirnega listka z različnimi načini plačevanja, zna iskati pomembne informacije in dokumente po internetu,
 • zna uporabiti bankomat, kako dvigniti ali položiti denar v/iz bankomat/-a,
 • zna zaščititi računalnik, kako pazimo na gesla, da se ne izpostavljajo na spletu, da vedo s kom komunicirajo,

pozna postopek nakupa preko spleta, pozna splošne digitalne pripomočke.

Vse aktivnosti so brezplačne.

Kontaktna oseba:

Noga_besedilo

Dostopnost