Digitalno kompetentni zaposleni pospešujejo inovativnost gospodarstva

Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU

Področje: program za dvig izobraženosti in pismenosti.

Trajanje v urah ter po izvedbi: 50 ur, 10 x 5 ur ali po dogovoru.

Ciljne skupine in potrebna predhodna znanja: zaposleni, nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma ISCED 1-2), starejši od 45 let, z nizko ravnjo pismenosti ter nimajo izkušenj z uporabo sodobnih naprav, pripomočkov in iskanjem pomembnih informacij in dokumentacij, ki jih nujno potrebujejo, imajo manj izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo ter to znanje potrebujejo v vsakdanjem življenju in pri poklicnem delu.

Izvedbe: 1 skupina v 2016, 6 skupin v 2017, 8 skupin v 2018 in 3 skupine v 2019.

Cilji Vsebine in izvedba Pridobljene kompetence
Udeleženci:

  • pridobijo dodatne digitalne kompetence, tako da so sposobni sami: upravljati računalnik, izdelati in urediti dokumente, izdelati in urediti preglednice, uporabiti spletni brskalnik za svoje poklicne in zasebne potrebe, uporabiti programe za elektronsko pošto,
  • pridobijo znanja in spretnosti za boljšo in trajnejšo zaposlitev,
  • pridobijo kompetence, ki jim pomagajo pri osebnem razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Zarnica3

  1. Osnove dela z računalnikom
  2. Pisanje z računalnikom
  3. Preglednice za vodenje evidenc
  4. S svetovnim spletom do ažurnih informacij
  5. Elektronska pošta mi pomaga pri komunikaciji

 

Vsebina programa se bo v obsegu največ desetih (10) ur dodatno prilagodila predznanju ter potrebam udeležencev in delodajalcev. 

Udeleženci:

  • pridobijo in utrdijo vrsto digitalnih kompetenc na osnovnem področju dela z računalnikom: pisanje dokumentov, izdelavo preglednic, delo v svetovnem spletu ter uporabo elektronske pošte.

Vse aktivnosti so brezplačne.

Kontaktna oseba:

Noga_besedilo

Dostopnost