Računalniška pismenost za odrasle (RPO)

Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EUZarnica1Področje: program za dvig izobraženosti in pismenosti.

Trajanje v urah ter po izvedbi: 60 ur, 20 x 3 ure ali po dogovoru.

Ciljne skupine in potrebna predhodna znanja: zaposleni, nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma ISCED 1-2), starejši od 45 let, z nizko ravnjo pismenosti ter nimajo izkušenj z uporabo sodobnih naprav, pripomočkov in iskanjem pomembnih informacij in dokumentacij, ki jih nujno potrebujejo, imajo manj izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo ter to znanje potrebujejo v vsakdanjem življenju in pri poklicnem delu.

Izvedbe: 1 skupina v 2016, 1 skupina v 2017 in 1 skupina v 2018.

Cilji  Vsebine in izvedba Pridobljene kompetence
Udeleženci:

 • razumejo osnovne pojme informacijske tehnologije,
 • znajo uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema, izdelati in oblikovati besedilo, uporabljati svetovani splet in elektronsko pošto,
 • uspešno opravijo praktični preizkus znanja in spretnosti v skladu z načini in merili preverjanja znanj.
 
 1. Osnovne komponente računalnika in nekateri osnovni pojmi informacijske tehnologije
 2. Osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema
 3. Organiziranje in upravljanje z nosilci podatkov in datotekami
 4. Oblikovanje in tiskanje besedil
 5. Glavne spletne storitve in elektronska pošta.

Polovica ur (30 ur) obsega organizirano izobraževalno delo, druga polovica ur (30) pa vodeno individualno ponavljanje, utrjevanje znanja (vaje). 

  Udeleženci:

 • razumejo osnovne pojme informacijske tehnologije,
 • znajo uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema,
 • izdelati in oblikovati besedilo,
 • uporabljati svetovani splet in elektronsko pošto.

Udeleženci uspešno opravijo praktični preizkus znanja in spretnosti v skladu z načini in merili preverjanja znanj. 

Vse aktivnosti so brezplačne.Zarniaca_lezeca

Kontaktna oseba:

Noga_besedilo

Dostopnost