Znanje tujega jezika – pot do uspeha

Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU

Področje: program za dvig izobraženosti in pismenosti.

Trajanje v urah ter po izvedbi: 50 ur, 10 x 5 ur ali po dogovoru.

Ciljne skupine in potrebna predhodna znanja: zaposleni v organizacijah, nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma ISCED 1-2), starejši od 45 let, ki želijo osvežiti ali na novo pridobiti znanja iz tujih jezikov.

Izvedbe: 1 skupina v 2016, 5 skupin v 2017, 4 skupine v 2018 in 2 skupini v 2019.

Cilji Vsebine in izvedba Pridobljene kompetence
Udeleženec/-ka:

 • pridobi oz. utrdi osnovno znanje tujega jezika, na primer: angleščine, nemščine, italijanščine, ruščine …,
 • na nivoju A1 razume in zna posredovati preproste vsakodnevne informacije in z enostavnimi jezikovnimi sredstvi tvoriti kratka osnovna sporočila v tujem jeziku,
 • na nivoju A2 razume in zna govorno ali pisno posredovati nekoliko zahtevnejše vsebine, pri čimer uporablja tudi kompleksnejše jezikovne strukture, med drugim najosnovnejše odvisne stavke.
Na nivoju A1 ali A2:

 1. Tematski sklopi/besedišče
 2. Slovnica
 3. Poslovno komuniciranje
 4. Izgovorjava

Vsebine programa so predstavljene na sodoben in dinamičen način s pomočjo IKT (uporaba interaktivnih tabel), z najnovejšimi jezikovnimi učbeniki ali priročniki, z avtentičnim slušnim materialom na zgoščenkah ali spletu, s krajšimi video-filmi z avtentičnimi govornimi situacijami ali s predstavitvami matičnih dežel učečega se jezika, z e-gradivi na prosto dostopnih portalih za učenje tujih jezikov ipd.

Mozgani_z_zrnico

 

Udeleženec/-ka:

 • pridobi bralne, slušne, pisne, sporazumevalne kompetence v tujem jeziku,
 • razvija strpnost, spoštovanje do soljudi, socialne in medkulturne kompetence,
 • razvija digitalno pismenost (uporaba e-gradiv, e-pošte, interneta, spletnih orodij),
 • učenje učenja,
 • vseživljenjsko učenje.

Vse aktivnosti so brezplačne.

Kontaktna oseba:

Noga_besedilo

Dostopnost