Izpit na vstopni ravni (A1)

Izpit iz slovenščine kot drugega in tujega jezika na vstopni ravni (A1)

Center za dopisno izobraževanje Univerzum v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvaja izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine na ravni A1 za osebne ali uradne namene (npr. 8.a člen Zakona o urejanju trga dela).

Kako se prijavim?

Prijavnico najpozneje deset dni pred izpitnim rokom pošljete ali jo osebno izročite na CDI Univerzum (Grošljeva 4, 1000 Ljubljana). Strošek izpita je 121,27 €. Znesek lahko nakažete na IBAN SI56 0110 0603 0715 655 (Banka Slovenije), v sklic zapišite št. 12345. Prijavnici priložite fotokopijo plačila. Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na vstopni ravni A1, morajo ob prijavi predložiti Napotnico Zavoda RS za zaposlovanje. Pred izpitom boste prejeli vabilo z natančnimi podatki o času in kraju opravljanja izpita.

Kdo lahko opravlja izpit?

Na izpit iz znanja slovenščine se lahko prijavi vsakdo, četudi se prej niste izobraževali po programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik ali opravili priprav na izpit. Pred prijavo na izpit svetujemo, da obiščete ali pokličete v Svetovalno središče Ljubljana, kjer se boste seznanili z izpitnim postopkom in nalogami. Dobili boste podporo pri pripravi na izpit in napotke, kako pristopiti k učenju.

Kako je z odjavo?

Od izpita se lahko odjavite najkasneje dva delavna dni pred izvedbo. V tem primeru ste razporejeni na naslednji rok ali se vam vrne 85 % stroškov. Če od izpita odstopite brez odjave, se morate na izpit ponovno prijaviti in ga v celoti plačati.

Kdaj so izpitni roki v letu 2023?

Izpit iz znanja slovenščine na VSTOPNI RAVNI A1  
IZPITNI ROK TERMINI Prijava do: Priprave PRIJAVE
1. izpitni rok: četrtek, 23. 2. 2023

Pisni izpit: 23. 2. 2023

Ustni izpit: 22.‒24. 2. 2023

 12. 2. 2023 oz. do zapolnitve prostih mest

Cena izpita: 121,27 €

torek, 14. 2. 2023 10.00‒13.00

Cena priprav: 10 €

PRIJAVI SE
2. izpitni rok: četrtek, 6. 4. 2023

Pisni izpit: 6. 4. 2023

Ustni izpit: 5.‒7. 4. 2023

ZASEDENO

 26. 3. 2023 oz. do zapolnitve prostih mest

Cena izpita: 121,27 €

torek, 28. 3. 2023 10.00‒13.00

Cena priprav: 10 €

PRIJAVI SE
3. izpitni rok: četrtek, 29. 6. 2023

Pisni izpit: 29. 6. 2023

Ustni izpit: 28.‒30. 6. 2023

ZASEDENO

 18. 6. 2023 oz. do zapolnitve prostih mest

Cena izpita: 121,27 €

torek, 20. 6. 2023 10.00‒13.00

Cena priprav: 10 €

PRIJAVI SE
4. izpitni rok: četrtek, 12. 10. 2023

Pisni izpit: 12. 10. 2023

Ustni izpit: 11.‒13. 10. 2023

 1. 10. 2023 oz. do zapolnitve prostih mest

Cena izpita: 121,27 €

torek, 3. 10. 2023 10.00‒13.00

Cena priprav: 10 €

PRIJAVI SE

 

Kako se izpit izvaja?

Izpit iz znanja slovenščine je sestavljen iz pisnega (branje, poslušanje, pisanje) in ustnega dela (govorjenje). Pri obeh delih boste morali svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki ima sliko. Pri pisnem delu izpita boste potrebovali pisalo, drugih pripomočkov pa ni dovoljeno uporabljati. Pisni in ustni del izpita na vstopni ravni se običajno izvedeta v enem dnevu.

SESTAVA IZPITA NA VSTOPNI RAVNI

Del izpita  Vsebina Čas reševanja Delež pri oceni
Branje Branje za orientacijo, branje za iskanje podatkov in utemeljitev, branje korespondence 25 min 25 %
Poslušanje Razumevanje pogovora med drugimi govorci, poslušanje avdiomedijev in posnetkov/neposredno poslušanje med občinstvom, poslušanje obvestil in navodil 15 min 25 %
Pisanje Izpolnjevanje obrazcev, dopisovanje 20 min 25 %
Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi) Družabni pogovor, monolog (opisovanje), izmenjava informacij, pridobivanje dobrin in storitev 15 min (+ 15 min za pripravo) 25 %
SKUPAJ ZA IZPIT   90 min  

 

Kandidati, ki se udeležijo izpita v skladu z 8.a členom Zakona o urejanju trga dela in so nepismeni ali slabo izobraženi (manj kot 6 razredov osnovne šole), lahko opravljajo izpit samo iz govornega sporazumevanja v slovenščini na vstopni ravni na podlagi pisnega napotila Zavoda RS za zaposlovanje.

Kako se izpit ocenjuje?

Za pozitivno oceno morate pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a. Kandidati svoje rezultate na izpitu dobite najpozneje v 30 dneh od opravljanja izpita. Če izpit uspešno opravite, dobite spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo. Če je vaš rezultat na izpitu negativen, dobite poročilo o opravljanju izpita. Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

Kje najdem še druge koristne informacije?

Kdo so kontaktne osebe na CDI Univerzum?

Dostopnost