V današnjem globalnem svetu je zanje jezikov ena izmed najpomembnejših ključnih kompetenc, ki nam zagotavlja uspešno komunikacijo s širšim okoljem v katerem se nahajamo. Pri delu, pri preživljanju prostega časa, na potovanjih, pri brskanju po spletu, povsod bomo uspešnejši, bolj sproščeni in bolj samozavestni, če bomo znali uporabljati jezike, v katerih komuniciramo.

S programom jezikov želimo ustvariti bogato ponudbo seminarjev in delavnic, na katerih bodo udeleženci pridobili uporabna jezikovna znanja. Poudarek dajemo tečajem za vsakdanjo rabo v življenjskih situacijah.

jeziki1 jeziki3

 

Računalništvo zagotovo beleži najhitrejši razvoj med vsemi panogami. Danes si življenja brez uporabe računalnikov praktično ne moremo zamisliti. Zato tudi računalniška pismenost predstavlja najpomembnejšo ključno kompetenco na področju vseživljenjskega učenja. S programom Računalništvo ustvarjamo široko ponudbo usposabljanj na različnih nivojih uporabe računalnika pri opravljanju poklicev in v vsakdanjem življenju.

 

Povezava na: Programi tečajev