Nov rok za prijavo za vpis v srednješolske programe je 11. maj 2020. Do tega datuma morajo vsi kandidati, ki se želijo prihodnje šolsko leto izobraževati v redni srednji šoli, oddati prijavnico.

Vsak kandidat odda samo eno prijavnico in jo pošlje na tisto srednjo šolo, katero želi obiskovati.

Prijavnico smo vam že pošiljali, prejeli ste jo tudi ob vpisu na našo šolo. Prijavnico natisnite, izpolnite, podpisati jo mora kandidat in vsaj 1 od staršev ali skrbnikov ter jo pošljite direktno na izbrano srednjo šolo. Prijavnico pošljite priporočeno po pošti (brez povratnice) ali pa skenirano na elektronski naslov izbrane šole in tudi na elektronski naslov svetovalnih delavcev srednje šole.

Zaradi nastale situacije, letos na prijavnici za vpis v srednje šole nista potrebna podpis in žig ravnatelja osnovne šole. To pomeni, da prijavnice ne pošiljate in ne nosite na CDI Univerzum, ampak jo sami pošljite na srednjo šolo.

Podatki vaše OŠ so: Program OŠ za odrasle, CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana