NPK pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice-3. 10. 2023

Opis seminarja

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice pomaga v kuhinji pri pripravi jedi. V kuhinji očisti živila, jih pripravi za hladne začetne jedi in za tople začetne jedi, pripravi juhe, jušne zakuhe, vložke, enolončnice in priloge. Pripravlja zelenjavne jedi, solate, enostavne sladice, pripravlja servirno posodo in pripravljene jedi za izdelavo porcije, pripravlja hitro hrano in pice ter vzdržuje higieno in urejenost kuhinje.

Celotna izvedba NPK Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharica poteka v dveh delih. Prvi del je seminar, kjer kandidati pridobijo ustrezna znanja in veščine za uspešno preverjanje, če teh znanj nimajo.  V drugem delu kandidat s pomočjo svetovalca pripravi portfolijo, ki ga nato nacionalna komisija ovrednoti in prizna v celoti ali pa kandidatu določi dodatne naloge za preverjanje. Ob zaključku preverjanja komisija izda javno listino – certifikat NPK, ki dokazuje usposobljenost za opravljanje poklica. Certifikat ima veljavo tako na nacionalni kot tudi na ravni EU.

kuhar

Vsebina seminarja

pripravljalna dela v kuhinji, hladne in tople začetne jedi, juhe, jušne zakuhe, vložki in enolončnice, priloge, zelenjavne jedi in solate, sladice, hitra hrana in pice,  HACCP.
Kompetence, ki jih udeleženec/-ka pridobi na usposabljanju:

  • sodeluje pri pripravi živil,
  • pozna mehansko obdelavo živil z uporabo ustreznih postopkov po navodilih nadrejenega,
  • zna toplotno obdelati živila po navodilih nadrejenega z uporabo ustreznih postopkov,
  • zna obdelati živila po navodilih nadrejenega z dopolnitvenimi kuharskimi postopki,
  • zna pripraviti servirno posodo in pripravljene jedi za izdelavo porcije,
  • zna shranjevati  živila in neporabljene jedi,
  • zna vzdrževati higieno in urejenost kuhinje.

Med usposabljanjem udeleženci opravljajo praktično preverjanje po posameznih sklopih.

Trajanje seminarja

Datum izvedbe usposabljanja:  3. 10. 2023

Trajanje usposabljanja: 100 ur.

Cena seminarja:  

598,00 € z DDV

Termin izvedbe certificiranja

Okvirni datum pregleda osebnih map: /, preverjanje : /

Cena certificiranja

Preverjanje in potrjevanje za pridobitev certifikata: potrjevanje: 215,00 , cena potrjevanje z preverjanjem: 267,00 .

Ugodnosti:

  • možnost plačila na 3 obroke
  • ob enkratnem plačilu dobite 5-odstotni popust 
  • brezposelni dobite ob predložitvi potrdila iz evidence brezposelnih oseb, ki ga izda Zavod RS za zaposlovanje , 10-odstotni popust.

Prijava in informacije

Dostopnost