NPK Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu-januar 2024

Opis seminarja

Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu pomaga starejšim, bolnim in ljudem s prizadetostmi, kot so okvare vida, sluha, govora in gibalna ali duševna prizadetost na njihovem domu ali v socialnih zavodih in drugih tovrstnih ustanovah. Pomoč vključuje gospodinjska dela, nego in socialno pomoč. Delo je tudi terensko in lahko vključuje urejanje zadev na centru za socialno delo, banki, pošti in podobno.

Celotna izvedba NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu poteka v dveh delih. Prvi del je seminar, kjer kandidati lahko pridobijo ustrezna znanja in veščine za uspešno preverjanje. V drugem delu najprej s svetovanjem kandidatu pomagamo pripraviti portfolio. Tega nato nacionalna komisija ovrednoti in prizna v celoti, ali pa kandidatu določi dodatne naloge za preverjanje. Ob zaključku preverjanja komisija izda javno listino – certifikat NPK, ki dokazuje usposobljenost za opravljanje poklica. Certifikat ima veljavo tako na nacionalni kot tudi na ravni EU.

Vsebina seminarja

 • osebna oskrba uporabnika,
 • socialno vključevanje uporabnika,
 • komunikacija,
 • gospodinjska pomoč,
 • iznajdljivost in pomoč v nepričakovanih situacijah,
 • delo z gospodinjskimi, terapevtskimi in negovalnimi pripomočki ter pomoč uporabniku pri tem.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in najmanj 5 let izkušenj na področju dela z ljudmi ali najmanj 1 leto izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami, kar kandidat dokazuje s potrdili, referencami, izjavami in
 • starost najmanj 21 let in
 • opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19)

Trajanje seminarja

Datum izvedbe usposabljanja: januar 2024  Število mest je omejeno.

Trajanje usposabljanja: 150 ur.

Cena seminarja:  

940,00€ 

Ugodnosti:

 • možnost plačila na 3 obroke
 • ob enkratnem plačilu dobite 5 % popust 
 • brezposelne osebe ob predložitvi potrdila iz Zavod RS za zaposlovanje  dobijo 10% popust.

Prijava in informacije

Dostopnost