CDI Univerzum se je v šolskem letu 2004/05 vključil v nacionalni razvojni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije (ACS). Razvoj projekta in njegovo vpeljevanje v izobraževalne organizacije za odrasle podpira Ministrstva za izobraževanje, kulturo in šport Republike Slovenije (MIZŠ).

izobrazevanje_poki

Projekt POKI je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS). Pravica do uporabe zelenega znaka kakovosti: imamo od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2021.

Model za presojanje in razvijanje kakovosti POKI temelji na samoevalvaciji. To pomeni, da smo se na CDI Univerzumu odločili:

  • da bomo presojali kakovost svojega delovanja,
  • katere dele izobraževalnega procesa bomo spremljali,
  • kakšne standarde kakovosti si bomo postavili,
  • kaj bomo storili z dosežki,
  • kakšne ukrepe bomo vpeljali na podlagi pridobljenih ocen.

Vse to bomo počeli s končnim ciljem, da postanemo izobraževalna organizacija za odrasle, ki je prepoznavna po svoji kakovosti ter zadovoljstvu udeležencev in vseh zaposlenih. V okviru projekta smo oblikovali poslanstvo, vrednote in vizijo na CDI Univerzumu, katere najdete tukaj.

Rezultati samoevalacije in akcijski načrt:

v letu 2015/2016 smo izvedli samoevalvacijo na področju: rezultati, podpodročje: zadovoljstvo udeležencev in partnerjev,  izbran kazalnik: zadovoljstvo partnerjev s sodelovanjem z organizacijo, ki izobražuje odrasle.

Standard kakovosti: Partnerji so zadovoljni s sodelovanjem z našo organizacijo dosegamo deloma, zato smo si v akcijskem načrt v letu 2016/2’17 zadali še tesnejše sodelovanje s partnerji.

Pravica do uporabe ZELENEGA ZNAKA KAKOVOSTI