Portal OSV

Logo_tip_OSV

Portal OSV  je namenjen za pomoč brezposelnim in vsem, ki želijo pridobivati oziroma izboljšati temeljne in poklicne zmožnosti s poudarkom na krepitvi funkcionalne in digitalne pismenosti, komunikacije ter podjetnosti in samoiniciativnosti, kar naj bi prispevalo k večji zaposljivosti.

Dejavnost je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Dostopnost