Poslovna slovenščina

(Slovenščina v poslovnem okolju) – Delavnica za bolj samozavestno pisno in ustno komunikacijo na delovnem mestu.

Kako napisati določenemu naslovniku oblikovno in vsebinsko primeren poslovni dopis (prošnjo, prijavo, vabilo, pooblastilo, izjavo, ponudbo …), kako se pripraviti in voditi poslovni sestanek, poslovni razgovor, poslovno predstavitev. Križemkražem po slovenskem pravopisu. Najpogostejše pravopisne in oblikoslovne napake. Jezikovni priročniki so le en klik od nas.

 

TRAJANJE DELAVNICE

Delavnica se bo začela 15. 1. 2024, ki bo potekala v popoldanskem času med 17:00 – 20:00 preko videokonference.

Dodatne informacije dobite pri:

Damjana Osterc

317_e_mail damjana.osterc@cdi-univerzum.si
318_tel 01 /583 92 74
  Kje nas najdete

 

Dostopnost