Povračilo šolnine do 2.500 € – SOFINANCIRANJE ŠOLNIN DO 2022

Obveščamo vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije podaljšal “Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni l. vse do leta 2022.

Vsi, ki ste se oziroma se še boste šolali od šolskega leta 2014/2015 do 2021/2022 ter si sami plačali šolnino, ste upravičeni do povračila stroškov šolanja (vpisnine, šolnine, posameznih izpitov, poklicne mature ali zaključnega izpita).

Za pomoč pri pripravi dokumentacije za povračilo stroškov šolnine se obrnite na Svetovalno središče Ljubljana (svetovalno.sredisce@cdi-univerzum.si ali 01/583-92-86 Mateja Vurnik).

Več informacij o povračilu šolnine