Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU

Tečaj Sporazumevanje v slovenskem jeziku je namenjeni vsem, ki jim slovenščina ni prvi jezik. Iz najrazličnejših razlogov se jo pa želijo naučiti.

VSEBINA BREZPLAČNEGA TEČAJA :

Na osnovnem nivoju:

  1. Tematski sklopi in besedišče
  2. Slovnica
  3. Oblike pisnega sporočanja (preprosta obvestila in sporočila, e-pošta, zahvala, razglednice s počitnic)
  4. Izgovorjava in branje krajših tekstov, člankov in sporočil.

Vsebine so predstavljene skozi interaktivno obliko dela (delo v manjših skupinah, dvojicah, kratke govorne predstavitve, pogovor) na sodoben in dinamičen način. Pri izvedbi delavnice bomo uporabljali miselne vzorce, učenje z uporabo glasbe, didaktične igre, celostno učenje, slušno gradivo na spletu, kratki videofilmi z avtentičnimi govornimi situacijami, prosto dostopno e-gradivo za samostojno učenje angleškega jezika na spletu, vprašalniki in testi zasamoevalvacijo doseženega znanja.

Začetek:

  • s pričetkom 13. 6. 2019. Potekalo bo v popoldanskem času, ob 16.30 do 19:30 ure, skupaj 30 ur, v prostorih CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana

Komu so namenjene brezplačne dejavnosti?

  • brezposelni in zaposleni v organizacijahzaposleni v organizacijah, prednost imajo udeleženci z nižjo izobrazbo (ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola),
  • prednost imajo udeleženci starejši od 45 let.

Prijava:
kandidat/-ka se prijavi perko elektronske pošte na naslovu: info@cdi-univerzum.si . Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

Več informacij in brezplačno svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje:

Izobraževanje je financirano v okviru projektov Pridobivanje temeljnih kompetenc 2016–2019 in Svetovanje za odrasle 2016–2022 (več informacij o projektu).

Z željo, da se nam pridružite, vas lepo pozdravljam!