Središča za samostojno učenje so namenjena vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Učenje v središčih je za udeležence brezplačno, saj ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenje poteka individualno in samostojno, na voljo so prilagojena gradiva za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč informatorjev, svetovalcev in mentorjev.

Kaj ponuja središče za samostojno učenje?

Središče za samostojno učenje (SSU) je s sodobno učno tehnologijo opremljen učni prostor, namenjen pridobivanju, utrjevanju ali nadgradnji znanja.

Učenje poteka individualno in samostojno, čas, ritem in način učenja prilagodite lastnim interesom in zmožnostim.
Pri učenju uporabljate gradivo za samostojno učenje, na voljo vam je strokovna pomoč informatorjev, svetovalcev in mentorjev.

Komu smo namenjeni?

 • Vsem odraslim,ki se želite učiti,
 • vam ustreza prilagajanje lastnim potrebam – prosta izbira vsebin, ritma in tempa učenja,
 • vam fizični ali časovni pogoji preprečujejo, da bi se vključevali v običajne oblike izobraževanja,
 • vam primanjkuje lastnih sredstev za izobraževanje(učenje v središčih je brezplačno).

Kaj se lahko učite v središču za samostojno učenje?organizirano

 • tujih jezikov (angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine in mnogih drugih)
 • računalništva
 • slovenskega jezika
 • veščin (samostojnega) učenja
 • drugih splošnoizobraževalnih vsebin (naravoslovja, družboslovja in drugih vsebin)

Prednosti učenja v središču?

 • dostopnost
 • fleksibilnost
 • brezplačnost
 • dosegljivost v vsakem času
 • lasten ritem učenja
 • zasebno učenje
 • samostojna izbira vsebin učenja
 • možnost preverjanja lastnega napredka v znanju
 • bolj kakovostno učenje
 • možnost izbire ustreznega gradivain učne tehnologije
 • individualna pomoč svetovalca ali mentorja

 

 

 

»Učenje v SSU je super, je odlično.

Daje mnogo znanja, nas druži in želim,da se še bolj
razširi v lokalno skupnost.« (izjava udeleženca)

 

Učinki organiziranega samostojnega učenja?

Kažejo se v:

 • bogatenju ponudbe izobraževanja in povezovanju z drugimi oblikami;
 • zagotavljanju strokovne pomoči – motiviranju in spodbujanju k učenju;
 • spodbujanju dviga kulture učenja;
 • spodbujanju vseživljenjskega učenja;
 • učenju obvladovanja temeljnih spretnosti;
 • zmanjševanju socialne diferenciacije pri dostopnosti do znanja;
 • prenašanju samostojnosti udeležencev pri učenju v druge oblike izobraževanja;
 • odgovornosti udeležencev za lastno učenje;
 • vključevanju udeležencev v druge organizirane oblike izobraževanja

Več o središču za samostojno učenje …

Naziv dejavnosti: Središče za samostojno učenje
Naslov: CDI Univerzum, Grošljeva 4,1000 Ljubljana
Odprtost: od ponedeljka do petka od 9.15 do 16.15
Kontaktna oseba: Mojca Sikošek Penko
Telefon: 01/ 583 92 89 ali 01/ 583 92 82
E-pošta: mojca.sikosek@cdi-univerzum.si

FINANCER: