Središče za samostojno učenje-SSU

Središče za samostojno učenje na CDI Univerzum

je vključeno v mrežo središč za samostojno učenje. Središča so namenjena vsem odraslim, ki jim tradicionalne oblike izobraževanja iz kakršnih koli razlogov niso dostopne ali jim ne ustrezajo. Udeležencem so na voljo gradiva, prilagojena za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija in strokovna pomoč. Učenje v središčih je za udeležence brezplačno; financira ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Udeleženci imajo pri učenju strokovno podporo svetovalca. Svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju zagotavlja odraslim organizirano učno okolje in strokovno podporo pri učenju. Svetovanje za samostojno učenje poteka praviloma individualno, izjemoma oziroma po potrebi tudi skupinsko.

Središče je namenjeno odraslim, ki:

 • se želijo učiti;
 • si želijo učenje prilagoditi lastnim potrebam (izbira vsebin, ritma in tempa učenja);
 • jim fizični, časovni ali finančni pogoji preprečujejo, da bi se vključevali v običajne oblike izobraževanja.

Udeležencem so na voljo različne učne vsebine za samostojno učenje:

 • tuji jeziki (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina in mnogi drugi);
 • računalništvo;
 • slovenski jezik;
 • druge splošno-izobraževalne vsebine s področja naravoslovja, družboslovja in številna druga.

 Prednosti učenja v središču:

 • dostopnost;
 • fleksibilnost;
 • brezplačnost;
 • lasten ritem učenja;
 • izbira učnih vsebin, gradiva in učne tehnologije;
 • individualna pomoč svetovalca.

 Strokovna podpora svetovalca je zagotovljena pri:

 • ugotavljanju interesov, učnih potreb in stopnje predznanja za določeno vsebino oziroma področje;
 • načrtovanju in spremljanju individualnega učenja pri samostojnem učenju;
 • motiviranju, spodbujanju in opolnomočenju za samostojno učenje;
 • uporabi gradiva, učnih virov in tehnologije pri samostojnem učenju;
 • posredovanju znanja o učenju, metodah in tehnikah učenja;
 • usmerjanju učnega procesa;
 • spremljanju napredovanja pri učenju.

  “Učenje v SSU je super.”

Kako se vključite v Središče za samostojno učenje?

Če ste se odločili za obisk središča, nas pokličite ali nam pišite, da se dogovorimo za prvo svetovalno srečanje.

Samostojnemu učenju so dnevno na voljo 3 učna mesta, zato je potrebna predhodna rezervacija. Učno mesto je na razpolago eni osebi največ 2 uri dnevno oziroma po dogovoru.

.

Naziv dejavnosti: Središče za samostojno učenje
Naslov: CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana
Odprtost: od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.00 ure, v petek do 14. ure
Kontaktna oseba:
Telefon: 01/ 583 92 70
E-naslov: info@cdi-univerzum.si

 

Več o središčih za samostojno učenje …

FINANCER:  

Dostopnost