Udeleženci pridobijo osnovna znanja nemškega jezika, ki so potrebna za sporazumevanje. Po končanem seminarju bo udeleženec znal uporabljati osnovno besedišče nemškega jezika. Na seminarju se bo naučil napisati kratek življenjepis v nemškem jeziku.

jeziki1

Vsebina seminarja

Udeleženec:

  • razume besede, ki se nanašajo na najbolj temeljne reči v osebnem in vsakdanjem življenju,
  • zna preprosto uporabiti besede in se odzvati na situacijo,
  • tvori in govori besedila, s katerimi predstavi sebe in druge,
  • bere in posluša preprosta besedila v nemškem jeziku,
  • razvija osnovne pisne spretnosti.

Trajanje seminarja

Datum izvedbe usposabljanja: predvidoma oktobera 2023

Seminar se izvaja 40 ur, dvakrat tedensko po 4 ure.

Cena seminarja:  

220,00z DDV

Prijava in informacije