Tečaj je namen vsem, ki želite pridobiti ali osvežiti ter poglobiti znanje poslovne angleščine. Ob koncu tečaja boste imeli možnost tudi preveriti svoje  znanje ter pridobiti potrdilo.

Vsebina  tečaja:angleski_jezik

  • poglobljena raba angleškega jezika v različnih poslovnih kontekstih in z različnimi naslovniki.
  • Poglobljen razvoj vseh štirih jezikovnih spretnosti (govorjenje, pisanje, poslušanje, branje) s poudarkom na razvijanju govornih in pisnih spretnosti.

Trajanje tečaja

Od 2.2. do 22.3. 2016

Tečaj se bo izvajal 20 ur, enkrat tedensko po 2,5 ure.

Cena: 110 EUR

Prijava in informacije lahko dobite
po e-pošti: info@cdi-univerzum.si
ali telefonu: 01/583-92-70
ali spletna prijava

Kje nas najdete