The Chrysalis and the Butterfly

Opis projekta: Projekt se je začel zaradi težav s katerimi se srečujejo izobraževalci (učitelji, prostovoljci, itd.), ki izvajajo različne izobraževalne vsebine za zapornike.

Poučevanje v zaporih je drugačno od poučevanja v šolah: vključuje veliko dejavnikov, povezanih z zaporniškim kontekstom in njegovo organizacijo, zaporniki, pravili, organizacijo časa, ki vplivajo na učne dejavnosti in jih naredijo izjemno zapletene. Posebnost učečih se (pripornikov in obsojencev) pogojuje njihovo sodelovanje v izobraževalnih dejavnostih. Enako lahko rečemo za zapornike, ki delajo, ker se lahko zgodi, da sta delovna in učna dejavnost istočasno.

Iz teh razlogov si učitelji in prostovoljci, ki sodelujejo v projektu, želijo deliti svoje izkušnje, razpravljati o učnih metodologijah in pomanjkljivostih ter primerjati dobre prakse.

Cilji projekta :

  • ustvarjanje prostora za razmislek o določenih temah, ki bi zapornikom omogočil, da na novo opredelijo svoje življenje med in po izkušnjah v zaporu;
  • krepitev identitete in samozavesti;
  • spodbujanje in motiviranje zapornikov, da opisujejo svoje osebne izkušnje in komunicirajo – tudi o težavah življenja v zaporih – na Evropski ravni
  • primerjava rezultatov projekta s podobnimi izkušnjami drugih evropskih zaporov;
  • predstavitev svojega dela regionalnim mrežam, ki delujejo v zaporih;
  • deliti rezultate projekta s partnerji na Evropski ravni;
  • pripraviti izbrano metodologijo (avtobiografija) in jo postaviti za običajno didaktično prakso v izobraževalnih procesih za zapornike.

 

Glavni cilj: Izmenjave praks

Trajanje: 20. 12. 2020 – 19. 12. 2023

Nosilec: Associazione Culturale Le Interferenze, Italija

Partnerji:

 

Likovna razstava zapornic

Aktivnosti za zaprte osebe v zaporih Ig

 

Dostopnost