Učna pomoč

Učna pomoč je pomoč, ki jo potrebujejo odrasli pri samostojnem učenju in je namenjena brezposelnim udeležencem izobraževanja, ki se v okviru Zavoda za zaposlovanje izobražujejo. Število ur učne pomoči je neomenejeno. Najpomembnejše pa je, da je učna pomoč BREZPLAČNA.

POM_slovenscina

Namenjena je udeležencem izobraževanja:

  • ki imajo težave pri učenju in potrebujejo dodatno razlago učne snovi pri vseh splošnih in strokovnih predmetih,
  • ki se še niso seznanili z učnimi strategijami in tehnikami učenja
  • da ne razumejo učne snovi ali so v zaostanku z učenjem,
  • potrebujejo pomoč pri iskanju informacij in potrebne literature za pisanje seminarskih nalog,
  • motiviranje za učenje…

Izvajalci učne pomoči so strokovno usposobljeni mentorji. Ure učne pomoči potekajo predvsem individualno delo z mentorjem, v primeru da se več udeležencev zanima za poglobitev določene teme, je možno delo v skupini. Mentor učne pomoči mora kandidatu na urah razloži nerazumljivo učno snov, kar zagotovo pripomore k boljšemu učnemu uspehu.

Učna pomoč poteka od ponedeljka do petka na CDI Univerzumu v sobi 25 ali v učilnici 11.

Kontakt:

 

Dostopnost