PRIJAVNICA ODDAJ PRIJAVNICO

Vsebina usposabljanja :

 • Osnove ekonomike nepremičninskega trga
 • Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin
 • Stvarnopravna razmerja
 • Obligacijska razmerja (splošni del)
 • Pogodbe v prometu z nepremičninami
 • Zemljiška knjiga
 • Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju
 • Stanovanjska razmerja
 • Nepremičninsko posredovanje
 • Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami
 • Prostorsko načrtovanje in graditev objektov
 • Evidentiranje nepremičnin
 • Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin
 • Trženjske aktivnosti in predpisi o oglaševanju
 • Osnovne pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona
This image has an empty alt attribute; its file name is zavarovalni_zastopnik.jpg

Trajanje:

 • 60 ur
 • Pričetek usposabljanja: 4. 4. 2023 v popoldanskem času preko videokonferenc, 3x na teden.

Cena usposabljanja:

 • 650,00 z DDV

Pogoji:

Na usposabljanje se lahko prijavite pri: Vesna Mielitz

Kje nas najdete