Vodja projektov

Opis

Mnenja udeležencev izobraževanja

Usposabljanje je zelo praktično naravnano; udeleženci izdelajo celotno prijavo, tako vsebinsko kot finančno.

 

  • Priprava in zagon projekta
  • Planiranje, organizacija in kontrola projekta
  • Informacijska podpora planiranju projektov
  • Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta
  • Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima

Vsebina

1: Priprava in zagon projekta

  • Opredelitev pojma projekt in kratka zgodovina projektnega managementa
  • Značilnosti in vrste projektov (s fokusom na EU projekte)
  • Cilj, namen, rezultati in obseg projektov (SMART metoda)
  • Življenjski ciklus in faze projekta
  • Projektni management
  • Učinkovita izvedba projekta in vzroki za neuspeh projekta
  • Naročilo projekta (EU vidik naročila)
  • Zagon projekta (poudarek na EU projekte)

2: Planiranje, organizacija in kontrola projekta

  • Strukturiranje / snovanje projekta (metoda Dragon Dreaming Metoda)
  • Študija izvedljivosti
  • Terminski plana in plan virov projekta
  • Projektne organizacijske strukture
  • Projektna organizacija
  • Organigram pristojnosti in odgovornosti projekta
  • Kontrola projekta in poročanje

3: Sistemska in informacijska podpora projektom

  • Organizacijski predpisi
  • Organizacijska kultura
  • Projektna pisarna in njene naloge
  • Informacijska in druga podpora projektom (administracija, koordinacija, stroški, terminski plan, poročanje, tveganja, končno poročilo – fokus na EU projekte)
  • Pregled IT podpor na trgu

4 : Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta

  • Načrtovanje stroškov
  • Vrste stroškov projekta
  • Obvladovanje tveganj projekta

5 : Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima

  • Opredelitev veščin in kompetenc projektnega menedžerja
  • Teorija zavedanja odnosov (Self Awareness Inventory)
  • Komuniciranje v projektnem timu  nje nalog v projektnem timu (orodje VAKOG in SDI)
  • Motiviranje članov projektnega tima in ustvarjanje sinergij
  • Upravljanje konfliktov v projektnem timu

Trajanje

Datum izvedbe seminarja: predvidoma oktober 2023 v prostorih CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana. Seminar poteka 20 dni po 5 pedagoških ur.

Cena

  • 650,00€ z DDV

Prijava in informacije

Informacije lahko dobite:

Kje nas najdete

Dostopnost