Zakon o izobraževanju odraslih

Zakon o gimnazijah

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja

Pravilnik o poklicni maturi

Pravilnik o splošni maturi

Zakon o maturi

Pravilnik o načinu izvajanja mature z dijaki s posebnimi potrebami

Šolska pravila ocenjevanja

Hišni red in ukrepi za zajezitev COVID-19

Navodilo obiskovalcem za vstop v prostore CDI Univerzum (zajezitev COVIDA-19)

Zakon o osnovni šoli

Pravila šolskega reda osnovne šole za odrasle

Poslovnik o delu andragoškega zbora – CDI

Katalog informacij javnega značaja

Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij