direktor

Albert Štrancar
univ. dipl. teol.; univ. dipl. ped.

316_Naslov_hiska Grošljeva 4
1000 Ljubljana
soba 19
317_e_mail albert.strancar@cdi-univerzum.si
318_tel 01 583 92 85
319_fax 01 583 92 97
Sistemski operater

Tatjana Babić
dipl. inž. mat.

Oskrbnica

Jana Rajgelj

Grošljeva 4
1000 Ljubljana
soba 33
Grošljeva 4
1000 Ljubljana
soba 2
317_e_mail tatjana.babic@cdi-univerzum.si jana.rajgelj@cdi-univerzum.si
318_tel 01 583 92 91 01 583 92 72
319_fax 01 583 92 97 01 583 92 97
Informacijska pisarna

Milanka Novak

  Učna Pomoč

Sašo Skočir

316_Naslov_hiska Grošljeva 4
1000 Ljubljana
soba 26
 Grošljeva 4
1000 Ljubljana
soba 19
317_e_mail milanka.novak@cdi-univerzum.si  saso.skocir@cdi-univerzum.si
318_tel  01 583 92 71  01 583 92 95
319_fax 01 583 92 97  01 583 92 97


Formalno izobraževanje

Organizatorja formalnega izobraževanja
Mateja Vurnik
mag. mvži.
Irena Natek
uni. dipl. ekon.
316_Naslov_hiska Grošljeva 4
1000 Ljubljana
soba 18
Grošljeva 4
1000 Ljubljana
soba 28
317_e_mail mateja.vurnik@cdi-univerzum.si irena.natek@cdi-univerzum.si
318_tel 01 583 92 86 01 583 92 90
319_fax 01 583 92 97 01 583 92 97
 
Tajništvo formalnega izobraževanja
Mija Orehek Urška Kolar
316_Naslov_hiska Grošljeva 4
1000 Ljubljana
soba 26
Grošljeva 4
1000 Ljubljana
soba 26
317_e_mail mija.orehek@cdi-univerzum.si urska.kolar@cdi-univerzum.si
318_tel 01 583 92 84 01 583 92 76
319_fax 01 583 92 97 01 583 92 97


Neformalno izobraževanje 

Organizatorja neformalnega izobraževanja
Vesna Mielitz,
MA (Hons)
Mojca Sikošek Penko
univ.dipl. pedagog in filozof
316_Naslov_hiska Grošljeva 4
1000 Ljubljana
soba 35
Grošljeva 4
1000 Ljubljana
soba 3
317_e_mail vesna.mielitz@cdi-univerzum.si mojca.sikosek@cdi-univerzum.si
318_tel 01 583 92 96 01 583 92 89
319_fax 01 583 92 97 01 583 92 97
Polona Franko, 
uni. dipl. ped./and.
Janja Štefan
prof. slov.
316_Naslov_hiska Grošljeva 4
1000 Ljubljana
soba 35
Grošljeva 4
1000 Ljubljana
soba 32
317_e_mail polona.franko@cdi-univerzum.si janja.stefan@cdi-univerzum.si
318_tel 01 583 92 83 01 583 92 95
319_fax 01 583 92 97 01 583 92 97

Tajništvo neformalnega izobraževanja
Lidija Borštnar Središče za samostojno učenje in učna pomoč
316_Naslov_hiska Grošljeva 4
1000 Ljubljana
soba 33
Grošljeva 4
1000 Ljubljana
soba 11
 317_e_mail lidija.borstnar@cdi-univerzum.si mojca.sikosek@cdi-univerzum.si
 318_tel 01 583 92 98 01 583 92 82
 319_fax 01 583 92 97 01 583 92 97