Opis seminarja

Zavarovalni zastopnik je oseba, ki posreduje pri sklepanju zavarovalnih pogodb za eno ali več zavarovalnic. Njegova glavna naloga je, da za podjetje (zavod) ali posameznika poišče najoptimalnejšo rešitev za njegovo tveganje, s katerim se podjetje (zavod) ali posameznik srečuje ob morebitnem nastanku škodnega dogodka.

Vsebina seminarja:

  • vrste zavarovanj,
  • osnove zavarovalništva,
  • delo zavarovalnega posrednika,
  • delo s strankami,
  • pravniki in finančni vidiki zavarovanja

Trajanje seminarja

Seminar se izvaja 100 ur. Izvajal se bo trikrat tedensko po 4 ure.

Cena seminarja

520,00€ z DDV

Prijava in informacije

Informacije lahko dobite
po e-poštiinfo@cdi-univerzum.si
ali telefonu: 01/583-92-90
ali spletna prijava