Znanje poganja tudi starejše generacije

Osnutek besedila za Žensko, oktober 2016

 »Po 45. letu lahko stagniraš in samo čakaš, da dosežeš pokojnino, lahko pa ostaneš enakopraven mlajšim generacijam, ki so danes povsem drugačne,« optimistično pripoveduje varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Znanj in predvsem vseživljenjsko izobraževanje sta lahko gonilna sila za vse, tudi generacije srednjih let. »Prav takšnim zaposlenim, ki želijo ovrednoti svoja formalna in neformalna znanja in jih tudi nadgraditi s tečaji in izobraževanji, so na voljno naša svetovanja v izobraževanju,« je na predstavitvi projektov, katerih ambasadorka je Nussdorferjeva, povedala Jasna Kržin Stepišnik, direktorica BIC Ljubljana.

Na BIC Ljubljana, skupaj z CDI Univerzum in Javnim zavodom Cene Štupar, lahko brezplačno svetujejo vsem, ki prihajajo iz 25 občin Ljubljanske urbane regije. S projektom, ki je namenjen vsem zaposlenim, starejšim od 45 let in z največ peto stopnjo izobrazbe, pa želijo čim več ljudi vključiti v projekt pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc. Odraslim so v skladu s tem na voljo raznolika izobraževanja, med drugim tudi računalništvo, jeziki, komunikacija in motivacija. »Kuharja, ki v restavraciji potrebuje znanje italijanskega jezika, bomo na posebne tečaju ‘italijanščina skozi želodec’ naučili tistih stvari, italijanskega jezika, ki jih bo potreboval za uspešno delo v restavraciji,« razlaga Bojan Hajdinjak, direktor Javnega zavoda Cene Štupar.

Oba projekta – svetovanje v izobraževanju in pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc – se sicer izvajata po vsej Sloveniji. Namenjena sta tako posameznikom kot tudi podjetjem. Dvig kompetenc in višja raven znanja pa bosta pripomogla k večji mobilnosti, prilagodljivosti in predvsem zaposljivosti delavca, pravijo člani konzorcija. A Nussdorferjeva poudarja: »Ni vedno vse samo v tem, da ohraniš službo. Ogromno šteje tudi zadovoljstvo na delovnem mestu.« Prav tega se zavedajo tudi v podjetju Skaza. V sodelovanju s tamkajšnjo ljudsko univerzo tovrstna izobraževanja želijo ponuditi vsem zaposlenim, z največ peto stopnjo izobrazbe, ne glede na starost: »Izobraževanje zaposlenih je pomembno, saj pripomore k večji stopnji njihove samozavesti. Vsem zaposlenim želimo omogočiti razvoj kompetenc prav na vseh področjih življenja. Zavedamo se, da mora biti zadovoljen delavec srečen tako v službi, kot tudi v svojem privatnem življenju,« odločitev podjetja, ki zaposluje več kot 300 ljudi, pove Barbara Kitek, vodja skupnih služb v Skazi.

Dostopnost