ZUP – Zakon o upravnem postopku – priprave na izpit-12. 6. 2023

OPIS

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki se želijo pripraviti na strokovni izpit iz upravnega postopka pripravljati.

Program vključuje spremljanje usposabljanja v živo ter dejavnosti, ki jih udeleženci opravijo samostojno po navodilih izvajalcev.

CILJI:

VSEBINA:

 • temeljna načela upravnega postopka
 • pristojnosti za odločanje v upravnem postopku
 • stranka in njeno zastopanje v postopku
 • jezik v postopku.
 • občevanje organov in strank v upravnem postopku
 • vročanje spisov v upravnem postopku
 • roki in naroki ter vrnitev v prejšnje stanje
 • vzdrževanje reda v upravnem postopku
 • stroški upravnega postopka
 • začetek upravnega postopka in zahtevki strank
 • postopek do izdaje odločbe
 • odločba in sklep
 • pritožba
 • izredna pravna sredstva
 • izvršba
 • nadzor nad izvajanjem zakona
 • izvajanje zakona
 • upravni spor
 • seznanitev z vzorci upravnih pisanj
 • priprava osnutkov odločbe in sklepa (odličnost in način izdaje, sestavni deli upravnega akta in vsebina, vročanje)
 • priprava osnutkov ostalih upravnih pisanj (poziv za dopolnitev vloge, vabilo, zapisnik, ipd.)
 • poprava očitnih pisnih pomot

TRAJANJE SEMINARJA

Priprave 16 ur + praktične vaje 6 ur  (okvirno 5-krat 5 pedagoških ur).

Priprave potekajo 7 dni po 5 pedagoških ur v popoldanskem času. Prvih pet dni so namenjeni razlagi Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o upravnem sporu; zadnji dve srečanji sta v obliki praktične delavnice, na kateri udeleženci samostojno pripravljali upravna pisanja in upravne akte.

Začetek: 12. 06. – 20. 06. 2023

Usposabljanje ni pogoj za pristop k izpitu.

CENA

 • Cena paketa: ZUP – priprave in praktične vaje na osebo: 220 € (pri udeležbi najmanj 10 oseb)
 • Nakup v spletni trgovini CDI WebShop (Diners, Visa, Mastercard, Maestro, mBills, VALUmoneta)

Dodatne informacije dobite pri:

Sašo Skočir

317_e_mail saso.skocir@cdi-univerzum.si
318_tel 01 /583 92 75
  Kje nas najdete

 

Dostopnost