Na spomladanskem roku poklicne mature so naši udeleženci izobraževanja v vseh programih srednjega izobraževanja dosegli 100 odstotni uspeh.

Vsem iskreno čestitamo!