Za podjetja, ustanove in posameznike

100-urna delavnica Vodja projekta

začnemo 21. 2. 2022

Projekt je časovno omejena namera z jasnimi cilji; je enkratna, razdeljena na posamezne korake in vpeta v čas, kadrovanje in stroške. Je namera skupine ljudi, da v najkrajšem času ustvari edinstven proizvod ali storitev. Projektno vodenje oziroma projektni menedžment je dandanes res nepogrešljiv organizacijsko-komunikacijski proces, ki prispeva k preglednosti in jasnosti pri načrtovanju, izvajanju, upravljanju in nadzorovanju enkratnih in večplastnih poslovnih dogodkov, projektov, ki se sofinancirajo iz evropskih programov spodbud ali strukturnih sredstev.

Imate odlično idejo, ki pa je ne znate spraviti v projektno dokumentacijo, tako da bi bila ideja učinkovito izražena na papirju? Pridružite se nam na 100-urnem usposabljanju, na katerem boste tudi s praktičnimi primeri vstopili v svet iskanja in pisanja EU projektov.

Na začetku poti se je vredno vprašati, kam gremo in po kateri poti bomo šli!

Če se začnemo o tem spraševati na sredi, potem smo že na napačni poti!

Okvirni program usposabljanja:

Priprava in zagon projekta: Opredelitev pojma projekt in kratka zgodovina projektnega menedžmenta, Značilnosti in vrste projektov (usmeritev na EU projekte), Cilj, namen, rezultati in obseg projektov (po SMART metodi), Življenjski ciklus in faze projekta, Projektni menedžment, Učinkovita izvedba projekta in vzroki za neuspeh projekta, Naročilo projekta (EU vidik naročila), Zagon projekta (poudarek na EU projektih).

Planiranje, organizacija in kontrola projekta: Strukturiranje/snovanje projekta (metoda Dragon Dreaming), Študija izvedljivosti, Terminski plana in plan virov projekta, Projektne organizacijske strukture, Projektna organizacija, Organigram pristojnosti in odgovornosti projekta, Kontrola projekta in poročanje.

Sistemska in informacijska podpora projektom: Organizacijski predpisi, Organizacijska kultura, Projektna pisarna in njene naloge, Informacijska in druga podpora projektom (administracija, koordinacija, stroški, terminski plan, poročanje, tveganja, končno poročilo – usmeritev na EU projekte), Pregled IT podpor na trgu.

Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta: Načrtovanje stroškov, Vrste stroškov projekta, Obvladovanje tveganj projekta.

Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima: Opredelitev veščin in kompetenc projektnega menedžerja, Teorija zavedanja odnosov (Self Awareness Inventory), Komuniciranje v projektnem timu nje nalog v projektnem timu (orodje VAKOG in SDI), Motiviranje članov projektnega tima in ustvarjanje sinergij, Upravljanje konfliktov v projektnem timu.

Cena na osebo (pri udeležbi najmanj 8 oseb): 650 €