Opis

  • Priprava in zagon projekta
  • Planiranje, organizacija in kontrola projekta
  • Informacijska podpora planiranju projektov
  • Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta
  • Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima

Vsebina programa

Trajanje

Začetek 100-urnega seminarja bo 11. 5. 2021 v prostorih CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana, ki bo potekal 3x tedensko.  V primeru zaprtja šol se seminar izvaja na daljavo.

Cena

  • 650,00€ z DDV.
  • Če ste vpisani v evidenco brezposelnih, se tečaja lahko udeležite brezplačno ob predložitvi potrdila iz Zavod RS za zaposlovanje.

Prijava in informacije

Informacije lahko dobite:

Kje nas najdete