ERASMUS+: A HEALTHY DIGITAL EUROPE

Opis projekta:

S tem projektom želimo trije različni partnerji spodbuditi učenje odraslih in izboljšati odraslim dostopnost do digitalnih in zelenih kompetenc. V projektu bomo naslavljali zelena in digitalna znanja, kakovostno izobraževanje za starejše, zdrav in digitalen način življenja. Izdelali bomo učni paket za izboljšanje digitalnih veščin za odrasle. Vsaka organizacija se bo osredotočila na svoje ciljne skupine odraslih.

To partnerstvo v projektu ima cilj pomagati odraslim, da aktivno sodelujejo v naši digitalni družbi. Rezultati bo ustvarjanje kakovostnih učnih gradiv vseh vrst za izboljšanje digitalnih veščin odraslih ter hkrati bolj zeleno in zdravo življenje. Rezultati bodo konkretni priročniki, vaje, recepti, izboljšan odnos do bolj zelenega in zdravega načina življenja.

Konkretni cilji so povezani z naslednjimi prednostnimi nalogami:

  • naslavljanje digitalne transformacije z razvojem digitalne pripravljenosti, odpornosti in zmogljivosti;
  • organizacija in izvedba učne dejavnostmi za odrasle na temo digitalnih in zelenih kompetenc ter prepletanje le-teh;
  • izboljšanje možnosti vključevanja v izobraževanja odraslih;
  • ustvarjanje poti za izpopolnjevanje, izboljšanje dostopnosti in povečanje vključenosti v izobraževanje odraslih;
  • dvigovanje in povezovanje digitalnih in zelenih kompetenc med različnimi ciljnimi skupinami odraslih udeležencev izobraževanj.

Glavni cilj: Izmenjava dobrih praks

Trajanje: 1. 12. 2022 – 1. 12. 2024

Nosilec: Hand in Hand To A Social Tomorow – HIHTAST vzw (Belgija)

Partnerji:           

Več o projektu

Dostopnost