Zbiramo prijave na usposabljanje  NPK Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domuPo usposabljanju sledi izpit za pridobitev certifikata NPK Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu.

Vstopni pogoji za usposabljanje:

  • dokončana osnovna šola in
  • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje),
  • starost vsaj 23 let.

Pridobitev certifikata :

  • opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe,
  • osebna zbirna mapa.

Pričetek usposabljanja bo 15. 11. 2016.

Trajanje : 120 ur.

Prijava : osebno z dokazili o izpolnjevanju pogojev, število mest je omejeno.

Financiranje : Za brezposelne osebe, prijavljene v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje, je usposabljanje in pridobitev certifikata brezplačna. Financerja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Zavod RS za zaposlovanje.

Dodatne informacije:

Vesna Mielitz

Kje nas najdete