IZOBRAŽEVANJA (klikni tukaj)

Izobraževanja CDI Univerzum     

Investiranje v znanje prinaša najvišje obresti.  (Benjamin Franklin)

Formalni (šolski) plačljivi izobraževalni programi CDI Univerzum

Vpis v šolsko leto 2023/2024: vpišete se lahko kadarkoli: 

Vpisi bodo na CDI Univerzum, Grošljeva 4 v Ljubljani, tel.: 01/583 92 70, e-naslov: info@cdi-univerzum.si.

Za srednješolske programe bomo vpisovali od 21. 8. dalje, za osnovno šolo pa  od 1. 9. do 21. 9. 2023 oziroma do zapolnitve mest.

 

Vpisni pogoji za SPI in SSI programe – starostna omejitev: izredno se lahko izobražuje, kdor je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Vpisni pogoji za gimnazijo: izredno se lahko izobražuje, kdor je ob vpisu star najmanj 18 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

KAKO POTEKA VPIS v SREDNJEŠOLSKE PROGRAME: 

 • Predhodno se z organizatorico izobraževanja dogovorite za srečanje.
 • Za priznavanje predhodno pridobljenih znanj s seboj prinesite osebni dokument, spričevala in obvestilo o uspehu.
 • Z organizatorico izobraževanja boste pripravili osebni izobraževalni načrt.
 • Ob vpisu boste poravnali 1. obrok in vpisnino (z gotovino ali plačilno kartico na blagajni CDI Univerzum).
 • Ostalo plačilo šolnine lahko plačate na največ 9 obrokov, ob plačilu v enkratnem znesku pa nudimo 5 % popust.
 • Z  vpisom boste dobili potrdilo o vpisu, s katerim lahko uredite nekatere pravice (zdravstveno zavarovanje, subvencionirano vozovnico, delo prek študentskega servisa …) do dopolnjenega 26. leta, če nimate statusa brezposelnega ali se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
 • Ob vpisu boste dobili dostop do urnika, ki je viden za celo šolsko leto, in dostop do spletnih učilnic (gradiv).
 • Predavanja se bodo pričela v tednu od 2. 10. 2023.

PIŠITE NAM

Merilih za priznavanja predhodnega znanja v izrednem izobraževanju

Udeležencem se prizna predhodno pridobljeno znanje in spretnosti, če izkažejo, da je znanje po vsebini, obsegu in po zahtevnosti v celoti ali deloma ustreza splošnim ciljem in predmetno ali modularno specifičnim kompetencam, ki so določene z izobraževalnim programom, ki ga izvaja CDI Univerzum, ne glede na to, kje in kako jih je udeleženec pridobil. Več lahko preberete v  Merilih za priznavanja predhodnega znanja v izrednem izobraževanju  ter v spletni učilnici Praktično usposabljanje pri delodajalcu.

V program OŠ se lahko vpišete, če ste stari vsaj 15 let in izpolnjujte enega izmed navedenih pogojev:

 • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;
 • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ s prilagojenim programom (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;
 • ste zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom;
 • če niste zaključili osnovnošolskega izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo vaše življenje ali zdravje;
 • če ste stari vsaj 15 let, a ni mogoče ugotoviti, če ste zaključili osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolsko obveznost.

V program osnovne šole za odrasle vpisujemo do zapolnitve prostih mest. Vpišete se osebno, v prostorih naše šole na Grošljevi 4 v Šiški, vsak dan med 9.00 in 14.00 uro, po predhodnem dogovoru z organizatorko izobraževanj.

Program Informacije
Osnovna šola za odrasle (brezplačno)

polona.franko@cdi-univerzum.si
01 583 92 83

katja.staresinic@cdi-univerzum.si

01 583 92 71

Srednješolski programi, področje
Gastronomija in turizem-smer gastronomija SSI (4-letni program) damjana.osterc@cdi-univerzum.si
01 583 92 74
Gastronomija PTI (2-letni program)
Gastronomija in turizem-smer turizem SSI (4-letni program)
Gastronomske in hotelske storitve-smer kuhar SPI (3 letni programi)
Gastronomske in hotelske storitve-smer natakar SPI (3 letni programi)
Računalnikar (3-letni program) mojca.sikosek@cdi-univerzum.si
01/583 92 89
Tehnik računalništva SSI (4-letni program)
Tehnik računalništva PTI (2-letni program)
Tehnik računalništva PT (1-letni program, poklicni tečaj)
Logistični tehnik SSI  (4-letni program) mateja.vurnik@cdi-univerzum.si
01/583 92 86
Logistični tehnik PTI (2-letni program)
Predšolska vzgoja SSI(4-letni program)
Predšolska vzgoja PT (1-letni program, poklicni tečaj)
Bolničar-negovalec SPI (3-letni program) irena.natek@cdi-univerzum.si
01/583 92 90
Ekonomski tehnik SSI (4-letni program)
Ekonomski tehnik PTI (2-letni program)
Ekonomski tehnik PT (1-letni program, poklicni tečaj)
Administrator SPI (3-letni program)
Trgovec  SPI (3-letni program)
Cvetličar SPI(3-letni program)
Vrtnar SPI (3-letni program)
Gimnazija (4-letni program)
Priprave na splošno maturo (1-letni program)

 

Krajše brezplačne delavnice CDI Univerzum

(1−4 ure; za vsako delavnico je razpisanih več terminov, izberete enega)**    

* Delavnice izvedemo brezplačno  tudi za skupine (v podjetjih, društvih) nad 10 oseb datum po dogovoru.

** V času pandemije korona virusa delavnice izvajamo na daljavo. 

Ime delavnice Informacije Datum izvajanja za posameznika*
DELAVNICE ZA OSEBNO RAST    
Kako opolnomočiti sebe in druge in znižati stres (čustvena inteligenca na delovnem mestu)

mojca.sikosek@cdi-univerzum.si

01/583 92 89

041 957 198

 22. 11. 2023 in 3. 1. 2024
 ob 17.00−18.30 Izvedba NA DALJAVO
Z boljšo koncentracijo do učnih uspehov

mojca.sikosek@cdi-univerzum.si

01/583 92 89

041 957 198

 15. 11., 20. 12. 2023 in 31. 1. 2024
 od 17.00 – 18.30 Izvedba NA DALJAVO
Z boljšimi tehnikami do učinkovitega učenja

mojca.sikosek@cdi-univerzum.si

01/583 92 89

041 957 198

 13. 12. 2023, 24. 1. 2024
 od 17.00 – 18.30 Izvedba NA DALJAVO 
Uspešna komunikacija in obvladovanje konfliktov

mojca.sikosek@cdi-univerzum.si

01/583 92 89

041 957 198

  29. 11. 2023 in 10. 1. 2024

 od 17.00 – 18.30

 Izvedba NA DALJAVO

Uspešna komunikacija in obvladovanje konflikto-20 urna delavnica, 2 srečanji

mojca.sikosek@cdi-univerzum.si

01/583 92 89

041 957 198

  21. 11. in 28. 11. 2023
 v živo

Preveri svoje spretnosti in si ustvari sanjsko kariero: vprašalnik SVOS; Več o spletnem vprašalniku na:

 

Lokalna točka SVOS:

mateja.vurnik@cdi-univerzum.si

01/583 92 86

 Individualno po dogovoru;
 Izvedba v ŽIVO ali NA DALJAVO
Finančna pismenost

damjana.osterc@cdi-univerzum.si

01/583 92 74

  8. 1. 2024
 17.00−19:00

 Izvedba NA DALJAVO

DELAVNICE ZA POSLOVNO RAST    
Delavnica za karierni razvoj: za spremembe na izobraževalnem in/ali zaposlitvenem področju. 

mojca.sikosek@cdi-univerzum.si

01/583 92 89 

041 957 198

  6. 12. 2023 in 17. 1. 2024
od 17.00−18.30Izvedba na DALJAVO
Priprava prijavne dokumentacije (CV, motivacijsko pismo, reference, karierni portfolio)

mateja.vurnik@cdi-univerzum.si

01/583 92 86

 19. 12. 2023
10.00-11.30Izvedba na DALJAVO
Govorimo angleško

mojca.sikosek@cdi-univerzum.si

01/583 92 89 

041 957 198

Izvedba v januarju: 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2. 2024od 16.30 do 18.00

  Izvedba je v ŽIVO.

Poslovna slovenščina

damjana.osterc@cdi-univerzum.si

01/583 92 74

 22. 11. 2023  17.00−20.00

Izvedba na DALJAVO

POTOPISI    
Odpotujmo iz naslonjača – potopisno predavanje:ISTANBUL – MESTO NA PRAGU ORIENTA

damjana.osterc@cdi-univerzum.si

01/583 92 74

 28. 11. 2023  in 12. 2. 2024
 18.00−19.30

Izvedba na DALJAVO

Odpotujmo iz naslonjača – potopisno predavanje:ŠRILANKA – ČUDOVITA DEŽELA

damjana.osterc@cdi-univerzum.si

01/583 92 74

 5. 12. 2023 in 29. 1. 2024;

18.00−19.30

Izvedba na DALJAVO

DRUGE DELAVNICE
   
Beremo skupaj v domu upokojencev (ali v društvu)

damjana.osterc@cdi-univerzum.si

01/583 92 74

Po dogovoru z domovi upokojencev ali društvi.

Krajše plačljive delavnice CDI Univerzum – za posameznike in podjetja (osebna in poslovna rast)

Ime delavnice Informacije Datum izvajanja za posameznika*
Postavljanje osebnih mej

vesna.mielitz@cdi-univerzum.si

01/583 92 96

 Predvidoma marca 2024
Izvedba V ŽIVO.
Premagovanje strahov

vesna.mielitz@cdi-univerzum.si

01/583 92 96

 Predvidoma marca 2024
Izvedba V ŽIVO.
Vodenje timov in psihološka varnostza vodje timov in kadrovske strokovnjake

damjana.osterc@cdi-univerzum.si

01/583 92 74

Predvidoma marca 2024

Od 9.00 do 14.00 (5ur)

Izvedba V ŽIVO.

Delo z otroki z atopijskim dermatitisom in alergijami

vesna.mielitz@cdi-univerzum.si

01/583 92 96

9. in 11. januar 2024
od 16.00 do 19.00

Izvedba V ŽIVO.

 

Za podjetja po dogovoru tudi:

 • Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov
 • Um vodje 21. stoletja
 • Z življenjskim ravnovesjem do zdravja in sreče
 • Učinkovito soočanje s stresom
 • Organizacijska kultura za večjo produktivnost zaposlenih

Dolžina in cena delavnice PO DOGOVORU.

BREZPLAČNA in ZAUPNA SVETOVANJA za karierno in osebno rast:

SVETOVALNO SREDIŠČE LJUBLJANA

Informiranje in svetovanje za učenje in izobraževanje odraslih ter vrednotenje neformalno pridobljenih znanj. Možnost izobraževanja za poklic ali za prosti čas, strokovno spopolnjevanje …

Svetovalci na CDI Univerzumu svetujemo pri odločanju za izbiro primernega izobraževanja in pri premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem, načrtujemo in spremljamo izobraževanje in svetujemo pri kariernem načrtovanju.

Želite postati bolj konkurenčni pri iskanju zaposlitve? Želite pomoč pri izobraževalnem ali kariernem svetovanju?
Se želite naučiti česa novega, a ne veste, kje bi iskali? Potrebujete informacijo ali nasvet glede učenja ali izobraževanja? Želite ovrednotiti neformalno pridobljena znanja?

ŽELJA → S pomočjo svetovalca pridete prej do cilja → CILJ

Svetovalka E-naslov Telefon Delovni čas
Mojca Sikošek Penko mojca.sikosek@cdi-univerzum.si 01/583 92 89 Po dogovoru; naročite se.
Mateja Vurnik mateja.vurnik@cdi-univerzum.si 01/583 92 86 Po dogovoru; naročite se.
Janja Štefan janja.stefan@cdi-univerzum.si 01/583 92 95 Po dogovoru; naročite se. 
Polona Franko polona.franko@cdi-univerzum.si 01/583 92 83 Po dogovoru; naročite se. 
Irena Natek irena.natek@cdi-univerzum.si 01/583 92 90 Po dogovoru; naročite se. 
Vesna Mielitz vesna.mielitz@cdi-unierzum.si 01/583 92 96 Po dogovoru; naročite se. 
Damjana Osterc damjana.osterc@cdi-univerzum.si 01/583 92 74 Po dogovoru; naročite se. 

 

Pomoč in podpora za SAMOSTOJNO UČENJE

→ brezplačna uporaba računalnika in učnih gradiv
→ mirno in spodbudno okolje za učenje
→ pomoč svetovalca ob morebitnih vprašanjih

Po dogovoru; naročite se. 

 

PLAČLJIVI tečaji CDI Univerzum

Tečaj Informacije Datum izvedbe OPOMBA
ZUP – Zakon o upravnem postopku-priprave saso.skocir@cdi-univerzum.si

01/583 92 75

 jesen 2023,

Izvedba V ŽIVO.

priprave
100-urno usposabljanje Vodja projektov

damjana.osterc@cdi-univerzum.si,

01/583 92 74

Predvidoma april 2024
Če ste vpisani v evidenco nezaposlenih, se programa lahko udeležite brez dodatnih stroškov.
30-urna podjetniška delavnica

vesna.mielitz@cdi-univerzum.si

01/583 92 96

 
 
 
40-urni tečaj Poslovna slovenščina in slepo tipkanje – izziv današnjega časa

damjana.osterc@cdi-univerzum.si,

01/583 92 74

 Predvidoma marca 2024
 
15-urni tečaj Poslovna slovenščina

damjana.osterc@cdi-univerzum.si,

01/583 92 74

 OPredvidoma marca 2024  
25-urni tečaj slepega tipkanja

damjana.osterc@cdi-univerzum.si,

01/583 92 74

 Predvidoma marca 2024  
40-urni tečaj ANGLEŠČINE – ZAČETNI

vesna.mielitz@cdi-univerzum.si

01/583 92 96

Predvidoma januar 2024
 
40-urni tečaj ANGLEŠČINE – NADALJEVALNI

vesna.mielitz@cdi-univerzum.si

01/583 92 96

 Predvidoma januar 2024
 
40-urni tečaj NEMŠČINE – ZAČETNI

vesna.mielitz@cdi-univerzum.si

01/583 92 96

 Predvidoma januar 2024
 
40-urni tečaj NEMŠČINE – NADALJEVALNI

vesna.mielitz@cdi-univerzum.si

01/583 92 96

 Predvidoma januar 2024
 
20-urni tečaj OSNOVI EXCEL

tatjana.babic@cdi-univerzum.si

01/583 92 91

Predvidoma januar 2024
 
20-urni tečaj NAPREDNI EXCEL

saso.skocir@cdi-univerzum.si

01/583 92 75

Predvidoma januar 2024  

Za skupine nad 10 oseb (v podjetjih, društvih, ustanovah) izvajanje programa po dogovoru.

 

IZPITI IZ ZNANJA SLOVENŠČINE za tujce na vstopni (A1) in osnovni (A2/B1) ravni:

kontakt:

Izpit iz znanja slovenščine na OSNOVNI RAVNI A2-B1
Izpitni rok  Terimini  Prijava in cena:
KRAJŠE PRIPREVE (4 ure) NA IZPIT in CENA
DALJŠE PRIPREVE (12 ure) NA IZPIT in CENA Prijave
           
           
           
4. izpitni rok:
petek, 17. 11. 2023
Pisni izpit: 17. 11. 2023
Ustni izpit: 16.‒18. 11. 2023

do 5. 11. 2023 oz. do zapolnitve prostih mest

Cena izpita: 147,97 €

četrtek, 9. 11. 2023
16.00‒19.00Cena priprav: 20 €

3 srečanja ob petkih: 20. 10., 27. 10., 10. 11. 2023 (od 17.00 do 20.00)

Cena na osebo: 55€

Prijavnica

PRIJAVI SE

*Brezplačne priprave na izpit samo za kandidate, ki izpit opravljajo na CDI Univerzum. 

Izpit iz znanja slovenščine na VSTOPNI RAVNI A1
IZPITNI ROK TERMINI Prijava do: Brezplačne priprave*
       
       
       
4. izpitni rok:
četrtek, 12. 10. 2023
Pisni izpit: 12. 10. 2023
Ustni izpit: 11.‒13. 10. 2023
Pisni izpit: 12. 10. 2023
Ustni izpit: 11.‒13. 10. 2023
torek, 3. 10. 2023
10.00‒13.00Cena priprav: 10 €

*Brezplačne priprave na izpit samo za kandidate, ki izpit opravljajo na CDI Univerzum. 

Vrednotenje znanja (BREZPLAČNO):  

 • 28. 11. 2023 (11.00-12.30)
 • 19. 12. 2023 (11.00-12.30)

Plačljivi tečaji SLOVENŠČINA ZA TUJCE: informacije:

Začetni tečaji po stopnjah I, II, III  začnemo 5. 12. 2023

    Začetek tečaja Cena na osebo Učbenik
Začetni II 40 ur Predvidoma 5. 12. 2023, 1-krat tedensko po 4 šolske ure ob torkih (od 17.00 do 20.00); trajanje tečaja do 27. 2. 2024. 175€

A, B, C … GREMO

28 €

Začetni III 30 ur Predvidoma 5. 3.2024, 1-krat tedensko, skupaj 8 srečanj. Trajanje tečaja pribl. do 23. aprila 2024. 135€

Gremo naprej

28 €

Cena je izračunana na najmanj 10 udeležencev v eni skupini. Učbenik ni vključen v ceno; kupite ga sami v knjigarni.

Začetni I: Vsebine: slovenska abeceda in številke; razumevanje in govor/pogovor o vsakdanjih temah: vzorci pozdravov; države, jeziki in poklici; hrana in pijača in kako jo naročiti v restavraciji; opis hiše oziroma stanovanja; opis osebe/sebe; orientacija: levo, desno, zadaj, spredaj; koliko je ura; moj dan – opis; barve;  Slovenska slovnica: sedanjik in preteklik, skloni, spreganje nekaterih glagolov, svojilni zaimki.

Začetni II: Vsebine: predstaviti  se (ime, priimek, starost, izobrazba, poklic); osebe in predmeti; družina in družinski člani; preživljanje časa; hrana in pijača; oblačila; kako naročiti hrano v restavraciji; kako kupovati v trgovini; promet in turistične znamenitosti; počutje in zdravje; storitve. Slovnica: pridevnik in samostalnik v imenovalniku, rodilniku  in tožilniku ednine in množine; glagoli v sedanjiku, pretekliku, prihodnjiku in pogojnik. 

Začetni III: Vsebine: predstavitev z zahtevnejšimi stavčnimi vzorci in opis oseb, pisanje e-pisem, vabila, voščila, čestitke; vreme in letni časi; koledar dogodkov in prireditev; prazniki in praznovanja; znani Slovenci, opis mesta, opis ljudi, dom, stanovanje, hiša. Slovnica: glagoli v sedanjiku, pretekliku in prihodnjiku; utrjevanje sklonov, prislovi, pridevnik za vse spole, izražanje datuma, svojilni zaimek, stopnjevanje pridevnikov, predlogi s skloni.

Po začetnih I, II, III so kandidati usposobljeni vsaj za izpit na VSTOPNI RAVNI (A1).

Predavateljica Andreja Šeško je profesorica slovenščine. Že med študijem je začela delati kot lektorica pri časopisu in to z veseljem počne še danes. S študenti slovenistike na ljubljanski filozofski fakulteti je sodelovala v okviru dveh projektov in jim predajala praktično znanje, v svoji lektorski karieri pa izobrazila mnoge lektorje začetnike. Po več kot 25 letih dela z računalnikom je začutila, da je dozorel čas za delo z ljudmi in njeno prvotno poslanstvo – poučevanje. Pri poučevanju slovenščine tujcem je našla svoje novo čudovito poslanstvo, v katerem uživa.

Nadaljevalni tečaji po stopnjah I, II, III, začnemo 4. 12. 2023

    Začetek tečaja Cena na osebo Učbenik
Nadaljevalni II 40ur Predvidoma 4. 12. 2023, 1-krat tedensko po 4 šolske ure ob ponedeljkih (od 17.00 do 20.00); trajanje do 26. 2. 2024 175€ Naprej pa v slovenščini 
Nadaljevalni III 30 ur Predvidoma 4. 3.2024, 1-krat tedensko, skupaj 8 srečanj. Trajanje tečaja pribl. do 5. maja 2024. 135€ Naprej pa v slovenščini 

Cena je izračunana na najmanj 10 udeležencev v eni skupini. Učbenik ni vključen v ceno; kupite ga sami v knjigarni.

Nadaljevalni I: Vsebine: preživljanje počitnic in dopusta, dejstva o Sloveniji, izleti po Sloveniji, hotelske storitve, spomini na šolo, izobraževalni sistem, učenje jezika, opis dela in delovnih izkušenj, komunikacija na delovnem mestu, zaposlitev tujcev v Sloveniji, internet, izražanje mnenja, časopisne novice, SMS-sporočila, pisanje zahtevnejših e-pisem. Slovnica: glagolski vid, nedoločnik in namenilnik, utrjevanje sklonov, besedni red v pretekliku in prihodnjiku, vezniki, osebni zaimki, modalni izrazi, pogojnik.

Nadaljevalni II: Vsebine: učenje jezikov, šport in športni navijači, kuhanje in recepti, domače živali, pisanje in branje zahtevnejših besedil. Slovnica: novi glagoli in utrjevanje glagolov, utrjevanje sklonov, besedni red v pretekliku in prihodnjiku, vezniki, osebni zaimki, modalni izrazi, pogojnik.

Nadaljevalni III: Vsebine: kultura, zabavna elektronika, prostovoljstvo, pisanje in branje zahtevnejših besedil. Slovnica: velelnik, prislovi kraja, posebnosti samostalnikov ženskega spola, posebnosti samostalnikov srednjega spola, ujemanje števnika s samostalnikom in z glagolom, naslonke, vezniki, vprašalni in oziralni zaimki, kazalni zaimek, nikalni zaimek, nedoločni zaimek, modalni izraz

Po nadaljevalnih I, II, III so kandidati usposobljeni za izpite na OSNOVNI RAVNI (A2B1).

Predavateljica Vera Šeško je profesorica slovenščine s 30-letnimi izkušnjami na področju izobraževanja mladih in odraslih. Po končanem študiju slovenščine na ljubljanski filozofski fakulteti se je zaposlila v srednji strokovni šoli, nekaj časa je delala tudi v gimnaziji, hkrati pa skupinsko in individualno poučevala tujce slovenščino. Poleg tega, da je rojena za pedagoško delo in ima izjemen posluh za ljudi, je ob poučevanju pridobila tudi mnoge lektorske izkušnje. Po besedah naših udeležencev na tečajih slovenščine za tujce je mojstrica svoje stroke.

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) plačljivi programi**

NPK – usposabljanje Informacije Trajanje usposabljanja Datum izvedbe

Nepremičninski/-a posrednik/-ca

(Če ste vpisani v evidenco brezposelnih, se programa lahko udeležite brez dodatnih stroškov.)

vesna.mielitz@cdi-univerzum.si
01/583 92 96
60 ur   /
Knjigovodja/-kinja mojca.sikosek@cdi-univerzum.si
01/58392 89
70 ur  Izvedba ob zadostnem številu prijavljenih.
Računovodja/-kinja mojca.sikosek@cdi-univerzum.si
01/58392 89
100 ur  Izvedba ob zadostnem številu prijavljenih.
Pomočnik-/ica kuharja vesna.mielitz@cdi-univerzum.si
01/583 92 96
100 ur    oktober 2024
Socialni/-a oskrbovalec/-ka vesna.mielitz@cdi-univerzum.si
01/583 92 96
150 ur    januar 2024
Varuh/-inja predšolskih otrok mojca.sikosek@cdi-univerzum.si
01/58392 89
Urnik prilagodimo potrebam udeležencev. Izvedba ob zadostnem številu prijavljenih.

** V času pandemije korona virusa usposabljanja izvajamo na daljavo.

 

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) plačljivi programi

Če ste vpisani v evidenco brezposelnih, se programa lahko udeležite brez dodatnih stroškov.

NPK – CERTIFICIRANJE Informacije Prijavni rok Datum pregleda osebne zbirne mape Datum preverjanja*
Nepremičninski/-a posrednik/-ca** vesna.mielitz@cdi-univerzum.si
01/583 92 96
CDI Univerzum izvaja samo usposabljanja
Knjigovodja/-kinja mojca.sikosek@cdi-univerzum.si
01/58392 89
Zbiramo prijave. Izvedba ob zadostnem številu prijavljenih. Izvedba ob zadostnem številu prijavljenih.
Računovodja/-kinja mojca.sikosek@cdi-univerzum.si
01/58392 89
Zbiramo prijave. Izvedba ob zadostnem številu prijavljenih. Izvedba ob zadostnem številu prijavljenih.
Pomočnik-/ica kuharja vesna.mielitz@cdi-univerzum.si
01/583 92 96
maj 2024 junij 2024 junij 2024
Socialni/-a oskrbovalec/-ka vesna.mielitz@cdi-univerzum.si
01/583 92 96
januar 2024 februar 2024
februar 2024
Varuh/-inja predšolskih otrok mojca.sikosek@cdi-univerzum.si
01/58392 89
Zbiramo prijave. oktober 2023
oktober 2023

*Datumi so okvirni.

Pridržujemo si pravico do spremembe datumov izvajanj posameznih programov. Ob spremembi ukrepov v času korona virusa izobraževanja izvajamo na daljavo oziroma določimo novi termin.

 

Dostopnost