Dan za kakovost

V petek, 26. 5. 2023 smo izvedli tudi na CDI Univerzum Dan za kakovost preko videokonference.

Osredotočili smo se na povratne informacije o tem, kako je potekalo šolsko leto, komentarji glede izvedbe šolskega leta, spremljanje udeležencev, uspešnost in aktivnost udeležencev, število prijavljenih na ZI, POM, SM ter predloge glede izvedbe v naslednjem šolskem letu. Pregledali smo aktivnosti tudi na neformalnem področju ter v svetovanju v javni službi v izobraževanju odraslih.

Posvetili smo se aktivnosti ter uspešnosti udeležencev ter ukrepom, ki smo jih izvajali v tem šolskem letu.

Nato pa še prihajajočim aktivnostim v okviru samoevalvacije ter izvedbi andragoškega zbora v juliju 2023, kjer bomo opravili tudi aktivnosti v okviru kakovosti.

 

Dostopnost